Hållbart boende

Hållbart boende

Klimatomställningen är en av de viktigaste utmaningarna som vårt samhälle står inför. För att klara FN:s globala hållbarhetsmål krävs förändrade beteenden. Inte minst när det kommer till hur vi bor, med tanke på att bostaden står för en femtedel av ett hushålls klimatavtryck.

Genom att välja en miljöcertifierad bostad får du med en mängd smarta lösningar som gör att du minskar ditt klimatavtryck och bidrar till en hållbar framtid. Men även hur vi bygger bostäder har betydelse i klimatomställningen. På Skanska har vi beslutat att alla våra bostadsprojekt i egen regi ska vara klimatneutrala redan 2030. Det är en resa som vi gör tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Bostaden och klimatet

1.
Bostaden har en viktig roll i klimatomställningen
2.
Hållbart boende är viktigt för allmänheten
3.
Hållbara kundvärden
4.
Innovativa energilösningar
5.
Norra Vitsippan i Salem: ett netto noll energiprojekt

Bo hållbart i hela Sverige

Att bo hållbart är en av de viktigaste delarna i resan mot ett mer hållbart samhälle. Genom att flytta in i ett boende som gör det lättare för dig att leva grönt och hälsosamt så har du kommit en bra bit på vägen. Skanska bygger många nya hållbara hem i hela landet.

I Bunkeflostrand, Malmö, skapar vi Gottorps Hage. Här bor du i Svanenmärkta kedjehus, radhus eller villor.

Gottorps Hage, Bunkeflostrand

I Bunkeflostrand, Malmö, skapar vi Gottorps Hage. Här bor du i Svanenmärkta kedjehus, radhus eller villor. Hemmen har en hög miljöstandard och en mycket låg energiförbrukning. Husen byggs med miljövänliga material och är utrustade med många energismarta lösningar, så som solcellsanläggning på taken, laddstolpar för elbilar och mycket mer.
Läs mer om Gottorps Hage

 

I det nya området Täby Park bygger vi kvarteret Scilla. Här skapar vi luftiga, ljusa bostadsrätter med höga krav på hållbarhet.

Scilla, Täby Park

I det nya området Täby Park bygger vi kvarteret Scilla. Här skapar vi luftiga, ljusa bostadsrätter med höga krav på hållbarhet. Kraven är faktiskt så höga att kvarteret kommer att räknas till en av de mest hållbara byggnaderna i Sverige idag. Samtliga hus byggs med giftfria material, inomhusklimatet mäts kontinuerligt och huset ska generera lika mycket förnybar primärenergi som det förbrukar. Huset får dessutom en solcellsanläggning, effektiva fönster och bra isolering.
Läs mer om Scilla

 

Intill Stora Kåsjön i Öjersjö, Partille växer Öjersjö Hagar fram. Villorna och parhusen får ett stort fokus på hållbarhet.

Öjersjö Hagar, Partille

Intill Stora Kåsjön i Öjersjö, Partille växer Öjersjö Hagar fram. Villorna och parhusen får stort fokus på hållbarhet. Samtliga hus byggs med giftfria material, varje hus får en solcellsanläggning på taket, carporten får sedumtak och det är enkelt att välja till en egen laddstolpe till sin elbil på parkeringen.
Läs mer om Öjersjö Hagar

Här hittar du fler Hem från Skanska 

Tre aktuella bostadsprojekt

Bostadsrapporten 2030 - en rapport om framtidens hem

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Hur de byggs spelar roll. Att förena FN:s globala hållbarhetsmål med samhällsutbyggnaden är en nyckelfaktor i hur väl vi kommer lyckas med klimatomställningen.

Men vad tycker och tänker de som ska bo i framtidens bostäder?

För att ta reda på det har vi frågat 2 300 personer runt om i landet hur de vill bo 2030. Resultatet är den här rapporten. Många kan tänka sig att köpa en miljöcertifierad bostad men det är alltför få som aktivt letar efter en hållbar bostad.

Ladda ner Bostadsrapporten

 

Vår uppmaning till politiken

I vår undersökning Bostadsrapporten svarade åtta av tio att man tycker det är viktigt att bo i en hållbar bostad år 2030. Dock ser vi flera hinder för att bygga fler klimatneutrala bostäder. Det behövs incitament från politiken att uppmuntra både konsumenter och byggbolag att göra hållbara val.

I år erbjuds de allra första klimatneutrala bostäderna

Skanska byggde det första Svanenmärkta huset 2005 och sedan 2017 är alla våra bostadsrätter Svanenmärkta. Vi vill gå längre och ser glädjande nog att fler och fler tycker det är viktigt med en hållbar bostad. I vår undersökning Bostadsrapporten svarade åtta av tio att man tycker det är viktigt att bo i en hållbar bostad år 2030. I år kommer vi för första gången att kunna erbjuda två projekt med klimatneutrala bostäder: Sveriges första klimatneutrala radhus i Bunkeflostrand samt klimatneutrala parhus utanför Partille.

Det behövs incitament från politiken för fler hållbara hem

För att underlätta för konsumenterna tror vi att en grön flyttbonus skulle underlätta. Det kan handla om att den som flyttar till en miljöcertifierad bostad får en lägre reavinstskatt, eller också en miljöbo-bonus i form av ett avdrag för den som köper en hållbar bostad.

För att underlätta för oss som vill bygga mer hållbart kan lägre markpriser vara en väg framåt om vi åtar oss att bygga miljöcertifierade bostäder som är byggda med låg klimatpåverkan. Ett annat sätt är att premiera hållbarhet i markanvisningar och upphandlingar.

Avskaffa p-normen

Vår bostadsrapport visar att 45 procent kan tänka sig att sälja sin bil om det finns bil- och cykelpool. Idag behöver vi dock ofta åta oss att bygga ett visst antal parkeringsplatser i anslutning till nya bostadsområden. Det finns dock undersökningar som visar att en bil står parkerad 95 procent av tiden. Garagen står för en betydande del av koldioxidutsläppen i våra bostadsprojekt. Genom att minska antalet parkeringsplatser och istället erbjuda bil- och cykelpooler med eldrivna fordon kan vi minska beroendet av egen bil. Med flexiblare parkeringstal kan vi också bygga färre garage och minska de utsläppen.

Underlätta för förstagångsköpare

För en bättre fungerande bostadsmarknad är det också viktigt att se över kreditrestriktioner och amorteringskrav. Skanska välkomnar att regeringen nu tillsatt en utredning som ska se över startlån för förstagångsköpare. Vi behöver underlätta för unga och sänka trösklarna för de som står längst ifrån bostadsmarknaden.

Det här är våra förslag

Att bo hållbart

1.
Goda, sunda vanor med nudging
2.
Skanska SmartaHem
3.
Studio 256 – kvarteret som uppmuntrar hållbara resvanor
4.
Hållbart boende i Billdals Strandäng del 1. Att flytta in i ett hållbart boende.
5.
Hållbart boende i Billdals Strandäng del 2. Att leva och bo i ett hållbart boende.

Om du vill veta mer