c

Mångfald och inkludering

Vi på Skanska jobbar tillsammans för att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Vi eftersträvar arbetsplatser med en mångfald av människor som alla ges likvärdiga förutsättningar att trivas, lära och utvecklas.

Vi behöver förstå våra kunder, tänka nytt och annorlunda över tid. Det är just därför mångfald är så viktigt för oss.

Framgångsrika och innovativa team

Inkludering handlar om att forma våra arbetsplatser så att kunskap delas, olika perspektiv uppskattas och varje persons unika erfarenhet och kompetens tas till vara. Genom att omfamna våra olika styrkor, kompetenser och synvinklar kan vi tillsammans bygga framgångsrika och innovativa team.

Vi vill ta ansvar

Vi vill ta ansvar för att vår resa mot ökad mångfald och inkludering bygger på ett systematiskt arbete och bidrar till likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Så här arbetar vi med mångfald och inkludering

Nätverket som lockar kvinnor till byggbranschen

Digitalisering banar väg för bättre tillgänglighet

”Jag är stolt över att Skanska tar inkludering på allvar”

Senast uppdaterad: 2024-04-10