c

Samråd

För de delar av vår verksamhet, där vi avser att söka nya miljötillstånd till verksamhet genomför vi samråd i enlighet med bestämmelser i 6 kap. miljöbalken. Här hittar du de projekt för vilka vi just nu genomför samråd.

Skanska är en av landets största leverantör av bergmaterialprodukter. Råvaran kommer oftast från Skanskas egna täkter, men en betydande del utgörs också av återvunnet överskottsmaterial som exempelvis entreprenadberg och återvunnen asfalt. De produkter som säljs används bland annat till produktion inom asfalt- och betongindustrin samt till väg- och anläggningsarbeten samt bostadsbyggande.