c

Kort om Skanska

Under 2016 har koncernens medarbetare levererat bra resultat och bidragit till ett hållbart samhälle. Det gör oss till ett av världens största byggföretag. Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare i genomsnitt 2016

10 200 i Sverige
42 900 i koncernen

Antal sålda bostäder 2016

2 300 (2 200) för affärsområde Sverige
4 600 (4 100) i koncernen

Intäkter 2016

37 (34) miljarder kronor för affärsområde Sverige
151 (153) miljarder kronor i koncernen

Korta fakta

  • Skanska grundades 1887.
  • Vi finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA.
  • Vår säkerhetsvision är noll olyckor.
  • Mer än två tredjedelar av orderstocken i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad vi menar med grönt byggande.
  • Marknadsandel för byggverksamheten i Sverige är 7,5 procent.
  • Hur ser Sverige ut år 2070? Det funderar vi över i våra framtidsvisioner.

Finansiella nyckeltal koncernen 2016

Intäkter: 151 (153) miljarder kronor
Orderstock: 196 (158) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 8 (6) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital:  28,3 (21,9) procent

Senast uppdaterad: 2017-07-20