c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Förbifart Stockholm innebär att E4 får en ny sträckning väster om huvudstaden. Skanska har fått i uppdrag att bygga länken till tunnlarna i söder.

Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare under 2019

9 200 (9 500) Skanska i Sverige
34 800 (38 700) Skanskakoncernen

Antal sålda bostäder 2019

2 060 (1 860) Skanska i Sverige
3 850 (3 650) Skanskakoncernen

Intäkter 2019

41 (42) miljarder kronor för Skanska i Sverige
176,8 (170) miljarder kronor för Skanskakoncernen

Korta fakta

Finansiella nyckeltal koncernen 2019

Intäkter: 176,8 (170,5) miljarder kronor
Orderstock: 185,4 (192 ) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 7,8 (4,9) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 21,4 (14,1) procent

Senast uppdaterad: 2020-11-05