c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag, verksamma i över 135 år på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Vår globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger oss möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt.

Vår globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger oss
möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt. Fastighetsförvaltning stärker vår närvaro i hela värdekedjan, från projektutveckling och byggnation till fastighetsinvesteringar.
Hållbarhet är en grundläggande del av vår verksamhet.

Tillsammans med våra partners och den samlade expertisen hos våra medarbetare bygger vi ett bättre samhälle och skapar innovativa och hållbara lösningar även för kommande generationer.

Året som gått

Medarbetare under 2023 (2022)

7 300 (8 000) Skanska i Sverige*
28 000 (28 400) Skanskakoncernen

Antal sålda bostäder 2022 (2021)

1 100 (2 100) Skanska i Sverige*
2 800 (4 080) Skanskakoncernen

Intäkter 2022

36 (35) miljarder kronor för Skanska i Sverige*
162 (148) miljarder kronor för Skanskakoncernen

*Avser Skanskas verksamheter i Sverige.

Korta fakta

  • Skanska grundades 1887 av Rudolf Fredrik Berg i Malmö. 
  • Vi finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA.
  • Våra verksamhetsgrenar är byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvaltningsfastigheter.
  • 55 procent minskning av koldioxidutsläpp globalt från egen verksamhet sedan 2015.
  • 100 procent certifierade byggnader globalt enligt LEED Platinum eller Gold, BREEAM Excellent eller WELL av sålda kommersiella kontorsfastigheter.

Finansiella nyckeltal koncernen 2022

Intäkter: 161,6 (147,6) miljarder kronor
Orderstock: 229,8 (207 ) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 10,3 (8,1) miljarder kronor
Resultat per aktie: 18,6 (19.8) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 15,8 (20,1) procent
Rörelseresultat andel i koncernen: USA 26 procent, Europa 16 procent, Norden 58 procent

Senast uppdaterad: 2024-02-09