c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

European Spallation Source, ESS. Den 21 december 2021 lämnar Skanska över den färdigställda anläggningen till ESS.

Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare under 2020

8 800 (9 200) Skanska i Sverige
32 500 (34 800) Skanskakoncernen

Antal sålda bostäder 2020

2 340 (2 060) Skanska i Sverige
3 990 (3 850) Skanskakoncernen

Intäkter 2020

42 (41) miljarder kronor för Skanska i Sverige
159 (177) miljarder kronor för Skanskakoncernen

Korta fakta

  • Skanska grundades 1887.
  • Vi finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA.
  • Vi arbetar för säkra och hälsosamma arbetsplatser.
  • Över 80 procent av omsättningen i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad vi menar med grönt byggande.

Finansiella nyckeltal koncernen 2020

Intäkter: 158,6 (176,8) miljarder kronor
Orderstock: 178,9 (185,4 ) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 11,6 (7,8) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 26,0 (21,4) procent

Senast uppdaterad: 2021-10-28