c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag, verksamma i över 135 år på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Vår globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger oss möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt.

Vår globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger oss
möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt. Fastighetsförvaltning stärker vår närvaro i hela värdekedjan, från projektutveckling och byggnation till fastighetsinvesteringar.
Hållbarhet är en grundläggande del av vår verksamhet.

Tillsammans med våra partners och den samlade expertisen hos våra medarbetare bygger vi ett bättre samhälle och skapar innovativa och hållbara lösningar även för kommande generationer.

Året som gått

Medarbetare under 2023 (2022)

7 200 (7 300) Skanska i Sverige
27 000 (28 000) Skanskakoncernen

Antal sålda bostäder 2023 (2022)

260 (653) Skanska Sverige
1  136 (2 052) Skanskakoncernen

Rörelseresultat 2023 (2022)

952  (2 115) miljoner kronor för Skanska Sverige
3,2 (9,3) miljarder kronor för Skanskakoncernen

Finansiella nyckeltal för koncernen 2023 (2022)

Intäkter: 157 (161,6) miljarder kronor
Orderstock: 229,6 (229,8 ) miljarder kronor
Rörelseresultat: 3,2 (9,3) miljarder kronor
Resultat per aktie: 7,89 (18,62) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 5,8 (20) procent
Andel av intäkter per marknad baserad på ett 3-årsgenomsnitt: USA 40 procent, Europa 18 procent, Norden 42 procent

Snabba fakta

  • Skanska grundades 1887 av Rudolf Fredrik Berg i Malmö. 
  • Vi finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA.
  • Våra verksamhetsgrenar är byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvaltningsfastigheter.
  • 60 procent minskning av koldioxidutsläpp globalt från egen verksamhet (scope 1 och 2) sedan basåret 2015.
  • 100 procent certifierade byggnader globalt enligt LEED Platinum eller Gold, BREEAM Excellent eller WELL av sålda kommersiella kontorsfastigheter.
  • 93 procent av den el vi förbrukar globalt härstämmar från förnybara källor.
  • 79 procent av avfallet globalt gick till återvinning. Betong, byggavfall, rivningsavgall och asfalt är de största avfallstyperna.
Senast uppdaterad: 2024-05-08