c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Verksamheten ligger inom bygg och anläggning samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Vi bygger för kommande generationer. Vårt mål är att gå i spetsen för ett bättre samhälle.

Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare under 2021

8 100 (8 800) Skanska i Sverige
30 000 (32 500) Skanskakoncernen

Antal sålda bostäder 2021

2 100 (2 340) Skanska i Sverige
4 080 (3 990) Skanskakoncernen

Intäkter 2021

40 (42) miljarder kronor för Skanska i Sverige
148 (159) miljarder kronor för Skanskakoncernen

Korta fakta

Finansiella nyckeltal koncernen 2021

Intäkter: 147,6 (158,6) miljarder kronor
Orderstock: 207 (178,9 ) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 8,1 (11,6) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 20 (26,0) procent
Rörelseresultat andel i koncernen: USA 23 procent, Europa 22 procent, Norden 55 procent

Senast uppdaterad: 2022-11-11