c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

European Spallation Source, Skanskas del är officiellt överlämnad. 26 byggnader totalt varav 23 utgör själva forskningsanläggningen och tre byggnader åt ESS Campus.

Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare under 2021

8 100 (8 800) Skanska i Sverige
30 000 (32 500) Skanskakoncernen

Antal sålda bostäder 2021

2 100 (2 340) Skanska i Sverige
4 080 (3 990) Skanskakoncernen

Intäkter 2021

40 (42) miljarder kronor för Skanska i Sverige
148 (159) miljarder kronor för Skanskakoncernen

Korta fakta

Finansiella nyckeltal koncernen 2021

Intäkter: 147,6 (158,6) miljarder kronor
Orderstock: 207 (178,9 ) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 8,1 (11,6) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 20 (26,0) procent
Rörelseresultat andel i koncernen: USA 23 procent, Europa 22 procent, Norden 55 procent

Senast uppdaterad: 2022-07-26