c

Kort om Skanska

Under 2017 har koncernens medarbetare levererat bra resultat och bidragit till ett hållbart samhälle. Det gör oss till ett av världens största byggföretag. Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare i genomsnitt 2017

9 200 i Sverige
40 000 i koncernen

Antal sålda bostäder 2017

2 300 (2 300) för affärsområde Sverige
4 300 (4 600) i koncernen

Intäkter 2017

38 (37) miljarder kronor för affärsområde Sverige
161 (151) miljarder kronor i koncernen

Korta fakta

  • Skanska grundades 1887.
  • Vi finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA.
  • Vi arbetar för säkra och hälsosamma arbetsplatser.
  • Mer än två tredjedelar av omsättningen i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad vi menar med grönt byggande.
  • Marknadsandel för byggverksamheten i Sverige är procent.
  • Hur ser Sverige ut år 2070? Det funderar vi över i våra framtidsvisioner.

Finansiella nyckeltal koncernen 2017

Intäkter: 160,8 (151) miljarder kronor
Orderstock: 188,4 (196) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 5,5 (8) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 18,6 (28,3) procent

Senast uppdaterad: 2019-02-08