c

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Året som gått

Medarbetare under 2018

9 300 i Sverige
38 000 i koncernen

Antal sålda bostäder 2018

1 900 (2 300) för affärsområde Sverige
3 700 (4 300) i koncernen

Intäkter 2018

39 (38) miljarder kronor för affärsområde Sverige
170 (161) miljarder kronor i koncernen

Korta fakta

Finansiella nyckeltal koncernen 2018

Intäkter: 170,5 (161) miljarder kronor
Orderstock: 192 (188,4) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 4,9 (5,5) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 14,1 (18,6) procent

Senast uppdaterad: 2019-11-07