c

Seriositet – för en sund byggbransch

På Skanska har vi både ett ansvar och en möjlighet att motverka med arbetslivskriminalitet i byggbranschen. Vi arbetar beslutsamt för att skapa en sund och rättvis arbetsmiljö fri från fusk och regelbrott. Det är grundläggande för att vi ska nå vår målsättning att bygga för ett bättre samhälle.

Byggbranschen är tyvärr hårt drabbad av fusk och regelöverträdelser. Det finns företag som utnyttjar branschens komplexitet för att på olika otillåtna sätt skapa konkurrensfördelar. Förutom att snedvrida konkurrensen drabbas även enskilda arbetstagare som inte får de arbetsvillkor som de har rätt till. Fuskandet kallas arbetslivskriminalitet och är ett allvarligt samhällsproblem.

Alla har rätt till en anställning med rättvisa villkor

Skanska strävar efter att motverka arbetslivskriminalitet. Vi vill bara samarbeta med seriösa leverantörer som följer lagar, har kollektivavtal och som prioriterar säkerheten och tryggheten för medarbetarna.

Seriösa leverantörer i alla led

Vi arbetar ständigt för att utveckla våra urvalsprocesser och uppföljning av leverantörsled. Bland annat kräver vi att alla är föranmälda digitalt innan de kommer till arbetsplatsen. På så sätt kan vi kontrollera att alla aktörer på arbetsplatsen uppfyller grundläggande krav innan de påbörjar sitt arbete.

Trygga arbetsförhållanden

För trygga arbetsförhållanden behövs en tydlig struktur tillsammans med en kultur där vi bryr oss om varandra. Vi arbetar aktivt för en arbetsplatskultur där alla vill och vågar diskutera, reagera och agera. Med vår uppförandekod i ryggen följer vi upp att regler och avtal följs av både våra egna medarbetare och underentreprenörer.

Dessutom gör vi regelbundet arbetsplatskontroller och leverantörsrevisioner. Vi medverkar i branschens samverkansforum för att tillsammans skapa förutsättningar för en sund byggbransch.

Senast uppdaterad: 2023-09-12