c

BEAST effektivare granskning 3.0

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera granskning av system- och bygghandlingar under projekteringen. Version 3.0 är uppdaterad med förbättringsförslag och erfarenheter från genomförda projekteringar.

Organisationen BEAst med bland annat medlemmarna JM, NCC, PEAB, Skanska och Veidekke arbetar för att införa standardiseringar och digitala processer för system- och bygghandlingar. Detta för att förenkla den omfattande manuella hanteringen av handlingar i byggprocessen och underlätta samverkan att säkerställa produkten till kund. Det är framtaget med stöd av SBUF.

Programvaran Bluebeam Revu används med stöd av Bluebeam molntjänst Studio Session för att hantera granskningskommentarer och för att samverka i realtid med alla deltagare. Inbjudan till projektets granskning i Bluebeam Studio Session kommer från respektive ansvarig projekteringsledare.

Nedan hittar du

  • Introduktion och guider till standarden för effektivare granskning 3.0
  • Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering
  • Anvisning för att säkerställa kvalitén när handlingarna skapas som PDF:er
Senast uppdaterad: 2023-09-05