c

Miljöcertifieringar

Intresset och kraven för miljöcertifiering av byggnader, väg- och anläggningar och hela stadsdelar ökar. Skanska har kunskap och erfarenhet av de vanligaste certifieringssystemen.

Skanska var en av grundarna till Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges största och ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad. SGBC startades upp 2009 för att driva på arbetet för ett hållbart samhällsbyggande och ansvarar idag för de vanligaste certifieringarna i Sverige. Skanska bidrar fortsatt med sin kompetens i utvecklingen av de olika certifieringssystemen.

Skanska har specialistkompetens och lång erfarenhet inom certifieringssystemen nedan och erbjuder stöd för genomförandet av certifieringar i våra projekt.

Citylab

Citylab är det första svenska certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling. Citylab består av två certifieringar i olika skeden i stadsbyggnadsprocessen, planering och förvaltning

LEED

LEED är ett globalt certifieringssystem som bedömer en byggnad ur ett brett perspektiv, både projektet i sig och hur det påverkar omgivningen.

BREEAM

BREEAM är ett globalt certifieringssystem som bedömer byggnadens miljöprestanda inom ett antal olika områden. Den svenska versionen heter BREEAM-SE.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader med stort fokus på inomhusmiljö och energiprestanda.

Svanen

Svanen är ett nordiskt certifieringssystem med högt ställda krav på de material som används, och där byggnaden granskats ur ett livscykelperspektiv.

NollCO2

NollCO2 är en tilläggscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen med målet att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.

WELL Building Standard

WELL är ett globalt certifieringssystem och syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.  

BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure, som tidigare hette CEEQUAL, är ett certifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-21