c

Kontor

I våra innovativa och hållbara kontorshus skapas kreativa arbetsmiljöer för hyresgästerna. Vi på Skanska strävar efter att utveckla kontor som bidrar till en positiv stadsutveckling.

Skanska är är nummer ett på kontorsmarknaden. Vi har stor byggproduktion i storstäderna och vet hur man utformar en kontorsfastighet för att den bäst ska gynna kunden. Vi vet till exempel att en trevlig och inspirerande arbetsmiljö, med rätt temperatur och god ventilation, har stor betydelse för produktivitet och trivsel.

Ett nytt kontor ger dessutom ett företag möjlighet att skapa en miljö som speglar varumärket, vilket stärker relationen både med befintliga och framtida medarbetare. Med moderna och energieffektiva lokaler kan företag öka sin effektivitet samtidigt som de minskar sjukskrivningar och möjliggör för flexibilitet inför framtidens krav.

Senast uppdaterad: 2023-09-06