c

Ledarskap

En bra chef får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Därför satsar vi på våra ledare. Du som går vidare i en ledande befattning erbjuds ledarskapsutbildning på olika nivåer. Dessutom deltar du i återkommande obligatoriska chefsveckor där du uppdateras inom strategiarbete och ledarskap.

Vi tror på lärande på jobbet och på att tillhandahålla utvecklingsmöjligheter som möter behoven hos vår verksamhet och våra anställda, idag och i framtiden.

Våra medarbetares förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och leda andra i linje med företagets värderingar är lika viktig som att ha rätt kärnkompetens. Och utveckling och lärande måste riktas mot dagens och morgondagens behov.

Våra ledare lever efter våra värderingar

Inkludering

Skapa en inkluderande miljö där alla känner sig trygga att dela med sig av sina tankar och synpunkter.

Självledarskap

Prioritera ditt eget lärande för att vara en förebild för andra och uppmärksamma medarbetares framgång för att stärka engagemang och fortsatta prestation.

Innovation

Uppmuntra problemlösning och kreativt tänkande för utveckling av nya tillvägagångssätt och metoder samt möjliggör arbetssätt för att förbättra.

Öppen kommunikation

Uppmuntra och välkomna öppna och ärliga diskussioner för att skapa tillit och förtroende.

Agera med integritet

Säkerställ att alla behandlas rättvist och vidta omedelbart åtgärder för att hantera diskriminering, mobbning och trakasserier.

Skapa värde

Prioritera och tydliggör realistiska förväntningar och mål för att lyckas tillsammans. Delegera mandat och fördela ansvar för att skapa balans och ökat bidrag till resultatet.

Ledarskapsprogram för din utveckling

Skanska Future Program

Ett ledarskapsprogram för våra unga talanger som önskar att få en bra start i karriären och som framtida ledare. Tillsammans med Stockholm School of Economics har vi tagit fram den här utbildningen.

Skanska Leadership Program

Vårt ledarskapsprogram är för dig som vill utveckla ditt befintliga ledarskap med fokus på marknad, affär och effektiv projektstyrning. Deltagarnas önskade utveckling står högst på agendan.

Skanska Top Executive Program

STEP är ett skräddarsytt program som vi tagit fram med IMD, International Institute for Management Development, för att vidareutveckla våra toppchefer. Syftet är att vara en lärande organisation oavsett senioritet.

Fler sidor som kan vara intressanta för dig

Senast uppdaterad: 2023-01-31