c

Infraservice

För oss på Skanska innebär infraservice framkomliga vägar, säkra broar, välskötta grönytor och annat som ger dig en trygg och smidig vardag. Vi hjälper dig med allt som rör trafikanordningar, drift och underhåll och anläggningsarbeten. Varje dag, dygnet runt.

Anlita oss och gör både kostnads- och tidsbesparing. Vi tar ett helhetsansvar för uppdraget; från förslag på lösningar till projektering och utförande. Du slipper samordna flera olika leverantörer och kan lita på att jobbet blir utfört i tid, på rätt sätt och till lägsta möjliga kostnad.

“Våra medarbetares erfarenhet gör att du kan känna dig trygg. Oavsett om det handlar om trafikanordningar, drift och underhåll av vägar, eller anläggningsarbeten. ”
Daniel Nilsson, avdelningschef

Bland våra kunder finns Trafikverket, kommuner, landsting, vägföreningar, skolor, fastighetsbolag och privatpersoner.

Trafikanordningar

Det finns ett omfattande regelverk för arbeten på eller intill vägar. Låt oss sköta planeringen och hela trafikanordningen så du kan koncentrera dig på projektet. Vi på Skanska har lång erfarenhet av arbete i trafikerad miljö. Vi ger rådgivning, ritar godkända TA-planer, sköter nödvändig administration och tar hand om all kontakt med myndigheter.

Vid projektets start sätter vi ut materialet. Därefter sköter vi och anpassar avstängningen under projektets gång. När allt arbete är klart, tar vi på ett tryggt sätt bort trafikanordningen.

Säkerheten kommer alltid först för oss på Skanska. Vi har TMA-bilar och utmärkningsansvariga som alltid jobbar säkert och strävar efter att maximera din produktion. TMA-bilarna är försedda med ett påkörningsskydd som består av ett deformationsblock och en ljustavla.

Vi erbjuder allt inom trafikanordningar: 

 • Rådgivning
 • Planering
 • TA-planer
 • Tillstånd
 • Utsättning
 • Underhåll
 • Daglig tillsyn 
 • Avetablering 

Drift och underhåll

Vår verksamhet omfattar skötsel, drift och underhåll. I nära samarbete med dig som kund säkerställer vi att vägar, broar, offentliga miljöer och anläggningar håller hög driftsäkerhet och kvalitet. 

Brounderhåll

Underhållet av en bro ska skötas av specialister för maximal säkerhet. Vi sköter även om det årliga underhållet där vi spolar, röjer, inspekterar och dokumenterar eventuella förändringar. Behöver bron rustas upp? Vi har lång erfarenhet av både enkla och utmanande reparationsarbeten. Läs mer längre ner.

Belysningsunderhåll

Hos oss kan du få hjälp med allt från nyanläggning till upprustning av befintliga belysningsanläggningar. Dessutom erbjuder vi bland annat:

 • Underhållsplaneringar utifrån anläggningens behov
 • Årliga besiktningar inklusive lampbyten
 • Felavhjälpande underhåll i samband med fel i anläggningarna
 • Reparationer av skador efter trafikolyckor
 • Eldriftsansvar

Drift och underhåll av vägar

Framkomliga vägar gör att bilar, lastbilar och bussar rullar tryggt genom Sverige. Vår erfarenhet av beläggnings- och grusvägsunderhåll gör att vägarna är säkra och håller länge. Till vår hjälp har vi egna asfaltverk, grustäkter, maskiner, utrustning och kompetenta medarbetare.

Vintervägen blir trygg med snöröjning, sandning och saltning. På sommaren hjälper vi dig med renhållning av vägen samt skötsel av planteringar och gräsytor vid rastplatser. 

Vi underhåller också trafikutrustning som viltstängsel, skyltar och vägräcken. Allt för att säkerheten längs vägarna ska upprätthållas. 

Skötsel av utemiljö

Tillsammans med dig som kund säkerställer vi att dina utemiljöer är tilltalande och underhållna för sin funktion. Vi håller rent, vårdar grönytor, underhåller vägar och genomför besiktningar av lekredskap. Behöver ni reparationer eller omformning av anläggningar, sköter vi det från utredning till färdigt arbete.

Vi är en del av Skanska Industrial Solutions.