c

Skanskas Pensionsstiftelser

Skanska har tre pensionsstiftelser, Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse, Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse, vars ändamål är att med sitt kapital trygga pensionsutfästelser som Skanska AB (publ) och andra koncernbolag lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.

Stiftelserna är så kallade gemensamma pensionsstiftelser för Skanska AB (publ) och annat svenskt bolag eller svenskt konsortium i vilket Skanska AB direkt eller indirekt via koncernbolag är delägare eller varit delägare.

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse

Aktieägarengagemang

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse

Aktieägarengagemang

Skanska Ettan och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skanska Ettan och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Senast uppdaterad: 2019-06-24