c

Produkter och tjänster inom grus och kross

Skanska är rikstäckande och levererar grus-, sten- och bergprodukter, betonggrus, asfaltmaterial, vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam. Vi säljer återvunna, krossade och sorterade produkter. Vi erbjuder ett standardsortiment, men tar gärna fram specialprodukter efter dina behov.

Hos oss hittar du endast produkter av högsta kvalitet. Vi har lång erfarenhet av att producera och sälja bergmaterial. För att säkerställa att våra produkter håller en hög kvalitet och följer riktlinjer gör vi regelbundna kontroller vid våra laboratorier och provtagningar på plats. 

Hör av er så hittar vi den bästa lösningen för ert projekt. Kontakta oss

Standardsortiment

Stenmjöl: Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man krossar berg och kan bland annat användas till plattsättning, justering, rörgravar och fotbollsplaner.

Makadam: Makadam används främst vid tillverkning av asfaltmassa och betong men även till husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. Genom att använda makadam som dräneringsmaterial under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning. Vi erbjuder makadamprodukter i ett flertal storlekar, några exempel är 8/11, 11/16 och 16/32. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam på många av våra anläggningar.

Bergkross/överbyggnadsmaterial: Vårt överbyggnadsmaterial produceras av bergkross och omfattar bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. Överbyggnadsmaterial används under asfalt och grusvägar för att ge en stabil grund och är en viktig förutsättning för att lägga en jämn väg. På Skanska mäter vi stenens kvalitetsegenskaper med flera olika metoder. En sammansättning av olika material i olika lager förstärkningslager, bärlager och slitlager är en viktig grund för att fördela tyngden från trafiken så att uppfarten inte sjunker. Några exempel är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 etc.

Öppna
Stäng

Specialprodukter

Anläggningsjord
Planteringsjord
Betongkross
Returasfalt
Biokol som jordförbättring

Öppna
Stäng

Prestandadeklarationer

Här hittar du prestandadeklarationer för våra anläggningar.

Prestandadeklarationer
Senast uppdaterad: 2023-05-04