c

Grus- och krossprodukter

Vid våra bergtäkter och resursparker kan du köpa grus, sten, bergprodukter, betonggrus, asfaltmaterial, vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam. Vi arbetar aktivt med att öka mängden cirkulerade massor i våra anläggningar och kan ofta erbjuda dig som kund ett cirkulärt alternativ.

Grus- och krossprodukter används i det mesta vi bygger i samhället. Det behövs för att bygga vägar, järnvägar, skolor, sjukhus och vindkraftsanläggningar. Men vi behöver vara sparsamma med jordens resurser och nyttja dom på ett klokt sätt.

På Skanska har vi lång erfarenhet av att producera grus- och krossprodukter. Vi säkerställer att produkterna håller en hög kvalitet och följer riktlinjerna samtidigt som vi också arbetar med att cirkulera material för att minska behovet av att tära på jordens resurser.

Våra specialister gör regelbundna kontroller av vårt material vid våra laboratorier och tar provtagningar på plats. Detta säkerställer en god kvalitet men också att det vi bygger håller längre. Tillsammans hittar vi den bästa produkten för ditt projekt.

Standardsortiment

Stenmjöl: Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man krossar berg och kan bland annat användas till plattsättning, justering, rörgravar och fotbollsplaner.

Makadam: Makadam används främst vid tillverkning av asfaltmassa och betong men även till husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. Genom att använda makadam som dräneringsmaterial under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning. Vi erbjuder makadamprodukter i ett flertal storlekar, några exempel är 8/11, 11/16 och 16/32. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam på många av våra anläggningar.

Bergkross/överbyggnadsmaterial: Vårt överbyggnadsmaterial produceras av bergkross och omfattar bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. Överbyggnadsmaterial används under asfalt och grusvägar för att ge en stabil grund och är en viktig förutsättning för att lägga en jämn väg. På Skanska mäter vi stenens kvalitetsegenskaper med flera olika metoder. En sammansättning av olika material i olika lager förstärkningslager, bärlager och slitlager är en viktig grund för att fördela tyngden från trafiken så att uppfarten inte sjunker. Några exempel är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 etc.

Öppna
Stäng

Makadam

Makadam används främst vid tillverkning av asfaltmassa och betong men även till husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. Genom att använda makadam som dräneringsmaterial under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning. Vi erbjuder makadamprodukter i ett flertal storlekar, några exempel är 8/11, 11/16 och 16/32. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam på många av våra anläggningar.

Makadam 2/4
Makadam 2/4 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial.

Makadam 8/11
Makadam 8/11 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark, dränering och garageinfarter.

Makadam 11/16
Makadam11/16 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark, dränering och garageinfarter.

Makadam 16/32
Makadam 16/32 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark och även till täckdikning.

Läs mer om våra makadamprodukter
Stäng

Bergkross och överbyggnadsmaterial

Vårt överbyggnadsmaterial produceras av bergkross och omfattar bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. Överbyggnadsmaterial används under asfalt och grusvägar för att ge en stabil grund och är en viktig förutsättning för att lägga en jämn väg.

På Skanska mäter vi stenens kvalitetsegenskaper med flera olika metoder. En sammansättning av olika material i olika lager förstärkningslager, bärlager och slitlager är en viktig grund för att fördela tyngden från trafiken så att uppfarten inte sjunker. Några exempel är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 etc.

Läs mer om våra bergkross och överbyggnadsmaterial
Stäng

Cirkulära produkter

Anläggningsjord
I några av våra resursparker erbjuder vi cirkulerad anläggningsjord. Hör med din närmsta försäljare för att se vilka möjligheter de har.

Planteringsjord
I några av våra resursparker erbjuder vi cirkulerad planteringsjord. Hör med din närmsta försäljare för att se vilka möjligheter de har.

Läs mer om våra cirkulära produkter
Stäng

Prestandadeklarationer

Här hittar du prestandadeklarationer för våra anläggningar.

Prestandadeklarationer
Senast uppdaterad: 2023-05-04