c

Produkter inom grus- och kross

Vi säljer krossade och sorterade grus- och bergkrossprodukter. Vi erbjuder ett standardsortiment, men vi tar gärna fram specialprodukter efter dina behov.

Hos oss hittar du endast produkter av högsta kvalitet. Vi har lång erfarenhet av att producera och sälja bergmaterial. För att säkerställa att våra produkter håller en hög kvalitet gör vi regelbundna kontroller vid våra laboratorier. 

Vårt standardsortiment:

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man krossar berg och kan bland annat användas till plattsättning, justering, rörgravar och fotbollsplaner.

Makadam

Makadam används främst vid tillverkning av asfaltmassa och betong men även till husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. Genom att använda makadam som dräneringsmaterial under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning. Vi erbjuder makadamprodukter i ett flertal storlekar, några exempel är 8/11, 11/16 och 16/32. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam på många av våra anläggningar.

Bergkross/överbyggnadsmaterial

Vårt överbyggnadsmaterial produceras av bergkross och omfattar bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. Överbyggnadsmaterial används under asfalt och grusvägar för att ge en stabil grund och är en viktig förutsättning för att lägga en jämn väg. På Skanska mäter vi stenens kvalitetsegenskaper med flera olika metoder. En sammansättning av olika material i olika lager förstärkningslager, bärlager och slitlager är en viktig grund för att fördela tyngden från trafiken så att uppfarten inte sjunker. Några exempel är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 etc.

Specialprodukter

Jordprodukter/återvinningsprodukter

Vi erbjuder återvinningsprodukter och mindre miljöbelastande produkter på flera av våra anläggningar som exempelvis:

  • Anläggningsjord och planteringsjord
  • Betongkross
  • Stenmjöl som jordförbättring
  • Betong utan naturgrus

Kontakta din lokala säljare för mer information.

Senast uppdaterad: 2020-11-06