c

Teknisk spetskompetens

På Skanska har vi en avdelning med teknisk spetskompetens. Här arbetar vi bland annat med produktionsanpassad projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt, effektivisering av byggprocessen samt förvaltning av tekniska lösningar.

Vår tekniska kompetens finns i Sverige och arbetar inom tre områden:

  • Anläggning och Geoteknik
  • Hus
  • Vägtekniskt Centrum (här har vi även laboratorier och en maskinteknisk enhet)

Anläggning och Geoteknik

Våra tekniska specialister som arbetar med anläggning och geoteknik bidrar aktivt med teknisk kompetens i anbuds- och detaljprojektering. En viktig del av arbetet är att i nära samarbete med produktionen ta fram konkurrenskraftiga, hållbara alternativ och att kostnadsoptimera konstruktionerna med avseende på mängder och produktionsanpassning.

Produktionstekniskt stöd

Vi har stor erfarenhet av projekteringsledning och bidrar även med produktionstekniskt stöd. Det kan till exempel handla om att granska eller upprätta handlingar för temporära konstruktioner, stötta med betongtekniskt stöd samt utföra skadeutredningar. Inom geoteknikområdet utför vi bland annat geotekniska och hydrogeologiska utredningar. Dessa inkluderar även undersökningar i fält och laboratorier med egen utrustning. 

Hus

Avdelningen för Hus är med i Skanskas alla typer av husprojekt och är engagerade i samtliga skeden i byggprocessen – från tidiga utredningar via anbudsprojektering till färdig bygghandling.

Viktig roll inom hållbart byggande

Avdelningen har också en viktig roll i utvecklingsarbetet som bedrivs inom hållbart byggande, bostäder, standardisering och kvalitetssäkring. Avdelningen arbetar med förebyggande åtgärder, mätningar och skadeutredningar samt utveckling av tekniska standardiserade lösningar. Vi har också specialiserad kompetens inom energiområdet. Energiingenjörerna gör energimodellering, mäter, analyserar och ger förslag på god inomhusmiljö. Vi kan också erbjuda kompetens inom arkitektur och konstruktion och vi utvecklar digitala modeller vilket i allt större grad nyttjas i produktionen. Det finns så klart även kompetens inom visualisering.

Vägtekniskt Centrum

Vår avdelning består av en grupp för maskinkonstruktion samt tre grupper för tillverknings- och leveranskontroll av asfalt, bergmaterial och betong. Vi är ackrediterade av SWEDAC och har specialistkompetens inom provning av asfalt och bergmaterial, vägteknik, materialproduktion och maskinkonstruktioner. Vi driver ett antal interna och externa projekt som stöd för produktionen i Skanska Sverige.

Utvecklat eget sortiment

Skanska har utvecklat ett omfattande sortiment av egna asfaltprodukter, verktyg för vägdimensionering, väginventering, årskostnadsberäkningar och skadeutredningar. Miljöarbetet är i fokus och vi ligger i framkant när det exempelvis gäller bullerreducering, slitstyrka, stabilitet och livslängd.

Återvinning av befintlig asfalt, lägre energiförbrukning och andra metoder för att reducera koldioxidutsläpp är områden där samarbetet mellan teknikorganisationen och produktion är intensivt.

Medverkar internationellt

Förutom ett stort antal interna utvecklingsprojekt så medverkar Skanska också i externa utvecklingsprojekt som även ibland är internationella. Arbetet har resulterat i att en rad tekniska innovationer som är implementerade i verksamheten. Exempel på detta är tunnskikts- och bindlagerbeläggningarna Tyst Asfalt, helkrossad betongballast och självkompakterande betong.

Projektering och utveckling inom maskinområdet

Vår maskinteknikgrupp gör bland annat scenmaskiner, arbetsplattformar, CE-besiktningar, ställningsvagnar, klaffar, slussportar, bilningsutrusning, borrvagnar och robotar för montage eller materialhantering och står för ett unikt kompetensområde inom företaget.

Senast uppdaterad: 2023-11-01