c

Ansvarsfullt agerande för människor och planet

Vi tar ansvar för att skydda människors liv, välmående och närmiljö. Vi står upp för inkludering och etiskt korrekt agerande genom att handla rättvist, transparent och med integritet.

Att vara en ansvarstagande organisation i alla led innebär att vi har ett aktivt och engagerat sätt att ta oss an frågor som rör hälsa och säkerhet, för att kunna skydda människors liv och välmående på bästa sätt. För att nå dit behövs en tydlig struktur och att vi arbetar tillsammans med en kultur där vi bryr oss om varandra.

Det innebär också att vi utnyttjar hela vår kraft och potential när det gäller att omfamna mångfald och skapa inkluderande miljöer. Det innebär att alltid handla på sätt som är rättvist och etiskt korrekta, att ha stor integritet i allt beslutsfattande samt att vara en pålitlig affärspartner som respekterar värdekedjan och alla som ingår i den. Det innebär också att agera med omtanke för den lokala naturen/miljön och samhället.

Som vägledning har vi FN:s Globala mål för hållbar utveckling och Global Compacts tio principer. Dessutom följer vi hela tiden upp det vi gör i förbättringssyfte, samt är transparenta med hur vårt hållbarhetsarbete fortlöper.