Stockholm Pride

Stockholm Pride - På Skanska ska alla känna att vi kan vara oss själva fullt ut!

På Skanska ska du mötas av öppenhet, delaktighet och acceptans för alla. ”Det är därför viktigt med vårt arbete för att öka inkludering ur olika perspektiv”, säger Jonas Andé, HR-direktör i Skanska Sverige. "Byggbranschen är fortfarande mansdominerad och starkt heteronormativ. Detta vill vi på Skanska ändra på. Det ska inte behöva vara någon stor sak att komma ut som Hbtqia+-person. Skanskas värderingar bygger på människors lika värde. Varje medarbetare ska känna sig uppskattad och accepterad för den den är.”

Hur engagerar vi oss i Stockholm Pride?

På Skanska vill vi att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet, delaktighet och acceptans. Därför är det extra roligt att vi nu är officiella supportrar till Stockholm Pride som arrangeras mellan den 31 juli och 5 augusti. Men vårt kanske viktigaste bidrag är den inkluderingsresa som pågår internt. Genom olika utbildningsinsatser och ett starkt engagemang fortsätter arbetet mot inkluderande och trygga arbetsplatser. Ett annat sätt att uppmärksamma och uttrycka stöd och engagemang sker genom att på flera projekt flagga med regnbågsflaggan.

Läs mer om Stockholm Pride

Skanska växlar upp inkluderingsarbetet

Nu HBTQI-certifierar Skanska Hus Sydost verksamheten tillsammans med RFSL.

– Det som fick mig att söka mig till företaget är att Skanska verkligen lever sina värderingar. Så är det inte på alla ställen, säger Hans-Fredrik Helldahl, som sedan januari 2022 är regionchef på Skanska Hus Sydost med huvudkontor i Växjö.

Läs hela artikeln här.

Vad betyder hbtqia+?

Hbtqia+ är ett paraplybegrepp som inkluderar bland annat:

  • Homosexuella
  • Bisexuella
  • Transpersoner
  • Queera personer
  • Intersexpersoner
  • Asexuella
  • +:et markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtqia begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning

Historiska händelser för den svenska hbtqia+-rörelsen

01.

1944

Homosexualitet mellan vuxna avkriminaliseras.

02.

1979

Svenska Socialstyrelsen stryker homosexualitet från listan över sjukdomar.

03.

1987

Homosexuell läggning (senare ändrat till sexuell läggning) läggs till listan över förbjuden diskriminering.

04.

1988

Lagen om homosexuella sambor träder i kraft.

05.

1995

Lagen om registrerat partnerskap träder i kraft.

06.

1998

Stockholm pride arrangeras för första gången.

07.

1999

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning träder i kraft.

08.

2003

Samkönade registrerade par får möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.

09.

2005

Lesbiska par får rätt till assisterad befruktning.

10.

2009

Samkönade äktenskap blir lagliga och samma år röstar Svenska kyrkan för att välsigna homosexuella par. Kyrkans beslut omfattar även användning av ordet äktenskap.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner

Monica Westerberg
Mejla Monica

Sophia Strind
Mejla Sophia

Vår HR-avdelning är HBTQI-certifierad

rfsl-logo.png
Som en del av vårt inkluderingsarbete har hela vår HR avdelning gått en grundläggande HBTQI-utbildning. Certifieringen innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av alla personer utifrån ett HBTQI-perspektiv. Flera andra enheter har också genomgått utbildningen.