Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg- och anläggningssektorn

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta ska ske samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur måste byggas ut. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn ställer om.

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige drev Skanska Sverige arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045. Färdplanen överlämnades till regeringen i Rosenbad den 25 april 2018 tillsammans med andra branschers färdplaner.

Det händer mycket inom byggsektorn och färdplanen uppgraderas 2024. Aktörerna bakom färdplanen kommer från hela värdekedjan och Skanska Sverige har skrivit på, då vi ser detta som en viktig arena för samverkan. Vi står bakom målen, åtaganden för aktörer, uppmaningar till politiken och viljeinriktningen för sektorns klimatomställning.

Ladda ned färdplanen

Ladda ner den uppgraderade färdplanen på Fossilfritt Sveriges webbplats.

Färdplanen på svenska

Roadmaps for Fossil Free Competitiveness (Information in English)

Skanska arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan i vår värdekedja i linje med färdplanen. Tillsammans med övriga aktörer bidrar vi till den fortsatta utvecklingen att nå de uppsatta klimatmålen.

Den uppgraderade färdplanen lanserades i februari 2024 och  presenterades av bland andra Roberto Maiorana, gd Trafikverket, Magnus Persson, vd Skanska och Tora Leifland, Head of Public Affairs, Volvo Construction Equipment samt intervjuades av Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Skanska deltar i Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Skanska är en av de aktörer som gått med för att tillsammans med kommuner, andra företag, organisationer och utbildningsinstitutioner bidra till att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Ett avgörande steg för att uppnå vårt eget klimatmål.

Läs mer på webbplatsen för Fossilfritt Sverige.