c

Sjukhus

Att ta ansvar gentemot kommande generationer och inkludera både människor och miljö är viktiga parametrar när vi tillsammans bygger framtidens sjukhus.

Ett sjukhus är en unik och komplex byggnad med avancerad teknik och olika vårdflöden. Många av sjukhusprojekten sker under pågående verksamhet och vi vet att även minimala störningar kan få stora konsekvenser.

Skanska har byggt många sjukhus – både i Sverige och övriga världen. Genom vår samlade erfarenhet skapar vi moderna och flexibla lösningar.

Tillsammans med dig som kund prioriteras ett tryggt och säkert byggande med hänsyn till sjukvårdspersonal och patienter.

Senast uppdaterad: 2024-03-25