c

Verksamheten i Sverige

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Verksamheten är uppdelad i tre grenar.

Bygg- och anläggningsverksamhet

Välfungerande samhällen behöver arbetsplatser, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukhus och tillgång till energi och vatten. Vi på Skanska bidrar till samhällsutvecklingen med vår samlade kompetens och resurser genom bygg- och anläggningsverksamheten, den största och äldsta verksamhetsgrenen.

Bygger och renoverar

Skanskas bygg- och anläggningsverksamhet bygger och renoverar hus, anläggningar, infrastruktur och bostäder. Vi utför dessutom uppdrag av servicekaraktär som byggservice, drift och underhåll.

Samarbete med våra kollegor

Bygg- och anläggningsverksamheten genomför även entreprenaduppdrag för Skanskas övriga verksamhetsgrenar, det vill säga utveckling av kommersiella fastigheter, bostäder samt infrastruktur. Denna samverkan genererar såväl stora bygguppdrag som synergier för koncernen.

Bostadsutveckling

Den moderna familjens nya hem finns i bostadsområden med närhet till service, rekreation och goda kommunikationer. Bostadsutvecklingen inriktas på utvalda målgrupper och marknader. Inför varje nytt projekt gör vi omfattande analyser där vi anpassar vårt erbjudande utifrån människors olika drömmar och behov. Kärnan i vår verksamhet är att skapa ökad livskvalitet.

Mark i riktigt bra läge är otroligt viktigt. I Sverige arbetar vi främst med de tre storstadsområdena, det vill säga Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd samt ytterligare ett antal utvalda orter.

Nära relation till köparen

Vi har en relation till slutkonsumenten under hela processen; från första intresseanmälan till kontraktsskrivning, tillval, inflyttning och därefter även ett par år efter inflytt.

Som stor aktör har vi dessutom möjlighet att påverka hur ett område ska utvecklas, vem det ska passa för och vilken närservice som finns där när allt står klart.

Kommersiell fastighetsutveckling

Sunda, gröna och effektiva kontor och fastigheter är fokus för den kommersiella fastighetsutvecklingen. Vi initierar, utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter. Kontor, logistik och volymhandel är våra tre viktigaste produkter. Vi är långsiktiga i vårt arbete – det är inte ovanligt att ett projekt tar mellan fem och tio år, från idé till färdig byggnad.

Ett bra geografiskt läge på fastigheterna är grundförutsättningen för vår verksamhet. Vad gäller kontor är vi i Sverige lokaliserade till Stockholm, Malmö och Göteborg. Logistik och volymhandel jobbar vi med över hela landet.

Från idé till förvaltning

Vi jobbar i hela värdekedjan: från den första idén om att skapa ett projekt tills byggnaden är klar och övergår i förvaltning. På detta sätt har vi byggt hela vårt befintliga fastighetsbestånd och även ett stort antal fastigheter som vi avyttrat genom åren.

Ett framgångsrikt uthyrningsarbete inleds oftast i samband med byggstarten och de flesta avtal tecknas före slutförandet. Byggprojekten genomförs som regel av Skanskas byggande enheter.

Senast uppdaterad: 2021-12-01