c

Verksamheten i Sverige

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, byggande, arbetsmiljö och etik.

Bygg- och anläggningsverksamhet

Skanskas bygg- och anläggningsverksamhet består av tre delar:  hus, väg och anläggning, Skanska Industrial Solutions samt Skanska Rental. Bygg- och anläggningsverksamheten står för 85% av Skanska Sveriges omsättning.

Bygger och renoverar

Skanskas bygg- och anläggningsverksamhet är den största och äldsta grenen inom Skanska Sverige. Vi uppför och renoverar bostäder, kontor, skolor och sjukhus.  Vi anlägger tunnlar, vägar, järnvägar och broar samt utför exploateringarbeten och grundläggning.  Vi tillhandahåller även uppdrag av servicekaraktär som byggservice, drift och underhåll.

Produkter och tjänster

Inom Skanska Industrial Solutions produceras asfalt, betong och bergkross samt har tjänster inom asfaltläggning och vägunderhåll samt har en egen verksamnet för maskinuthyrning. Vi har egen produkt- och teknikutveckling och ett nära samarbete med forskare, universitet och högskolor.

Samverkan inom koncernen genererar såväl stora bygguppdrag som synergier.

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi på Skanska investerar och ansvarar för hela processen – från idé och markköp till färdigt projekt. Vi finansierar, utvecklar och uppför byggnader, vägar och anläggningar som tillsammans formar nya stadsdelar. Projektutveckling står för 15 procent av Skanska Sveriges omsättning.

Bostadsutveckling

Skanska utvecklar bostadskvarter med en blandning av upplåtelseformer, omgivna av mötesplatser och aktivitetsmöjligheter som ger ökad gemenskap och sammanhållning.

Våra bostadsrätter uppförs främst i de tre storstadsområdena, Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd samt ytterligare ett antal utvalda orter. Inför varje nytt projekt gör vi omfattande analyser där vi anpassar vårt erbjudande utifrån människors olika drömmar och behov mot utvalda målgrupper och marknader. 

Hyresrätten har en central roll i ett socialt hållbart samhälle där vi på Skanska vill bidra till minskad bostadsbrist med tillgång till bostäder för livets alla faser och fler hem för de som väljer att hyra framför att köpa. 

BoKlok är ett boendekoncept som Skanska och IKEA har tagit fram. Den grundläggande idén är att skapa bostäder som är anpassade för vanliga människors önskemål och plånböcker.

Insfrastrukturutveckling

Skanska finansierar, utvecklar och bygger infrastruktur som vägar, broar, cykel- och gångvägar, spårvägar, parker och busshållplatser - allt som hör till en hållbar, välfungerande och trygg stadsdel. 

I större utvecklingsprojekt samkoordineras verskamheten inom infrastruktur, hyresbostäder, bostadsrätter och kommersiella fastigheter för att kunna leverera en optimal lösning.

Stadsutveckling

Byggbranschen har en stor påverkan på den fysiska miljön men också en stor potential att bidra till en hållbar stadsutveckling. Genom att utveckla och bygga olika boendelösningar, stadsdelar med trygga mötesplatser, naturliga miljöer samt verka för delningslösningar och återbruk, stimulerar det till en mer hållbar livsstil.

Miljöer som stimulerar fysisk aktivitet och som länkar samman områden, behovsbaserade skolor, äldreboende och andra funktioner är viktiga beståndsdelar för ett hållbart samhället.

Kommersiell fastighetsutveckling

Vi utvecklar, bygger och skapar morgondagens attraktiva kontors- och logistikfastigheter. Vi finns i Sverige och övriga Norden med lokalt fokus på de större städerna. Logistik och volymhandel jobbar vi med över hela landet. I Sveriges tre största städer äger och förvaltar vi dessutom kontorsfastigheter. 

Det är viktigt för oss att ständigt lära och förstå hur vi kan möta våra hyresgästers och kunders behov i dag och i framtiden.

Vi finns med i hela värdekedjan, från den första idén om att skapa ett projekt tills byggnaden är klar och övergår i förvaltning. På så sätt har vi byggt vårt befintliga fastighetsbestånd och även ett stort antal fastigheter som vi avyttrat genom åren.

Senast uppdaterad: 2023-09-27