H22 - En klimatpostitiv stadsdel

Tillsammans vill vi skapa en klimatpositiv stadsdel

H22 Proud Partner logo blue

På 80 hektar mark öster om Helsingborgs stad gror nu framtiden. Här vill vi på Skanska utveckla Sveriges första klimatpositiva stadsdel – Ljusekulla. Målet är ett område som ska bli hållbart på flera plan, både med hänsyn till människors välmående och till miljön. Våra mål är att odlingsbarheten på platsen utvecklas, att miljöpåverkan minimeras och att vi skapar klimatnytta som kan väga upp för den belastningen på klimatet som inte går att undvika.

Mellan den 30 maj och 3 juli 2022 kommer Helsingborg att vara värd för H22 City Expo – en internationell stadsmässa och plattform där innovationsarbete och nya lösningar visas upp för världen. Mässan kommer att fokusera på framtidens välfärd och stadsutveckling, hur innovation kan hjälpa oss att skapa livskvalitet i vardagen. Här vill vi på Skanska vara med och göra skillnad.

Just nu sitter vi därför och planerar vilka innovativa lösningar som kan göra att Ljusekulla blir ett av Sveriges mest klimatvänliga områden. På H22 City Expo kommer vi att presentera några av de lösningar som inte bara kommer prägla stadsdelen, utan också Skanskas utveckling framåt. Det är viktiga steg på vägen mot att bli klimatneutrala. Vår vision är att så småningom kunna utveckla samhället i en klimatpositiv riktning med extra fokus på odling och social hållbarhet. Välkommen att uppleva framtidens stadsdel!

H22 City Expo

Helsingborg utsågs 2020 till en av Europas mest innovativa städer. Det är en utmärkelse som EU-kommissionen delar ut till den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att nyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljonpublik till hantverks- och designmässan H55. 1999 blev H99 föregångare till en rad andra bomässor i landet.

Genom H22 tar Helsingborg traditionen nästa nivå och fokuserar på en fråga som med tiden blivit allt mer angelägen. H22 City Expo handlar om resan mot en smartare, mer omtänksam och hållbar stad.

Se hela programmet och läs mer om H22 på h22/cityexpo.se

Du är H22 - Vill du vara med och skapa framtidens Helsingborg, h22.se/invanare

Vår vision

Tillsammans kan vi skapa Sveriges första klimatpositiva stadsdel med plats för framtidens odling. Här kan människor leva och växa.

Vi på Skanska har satt höga ambitioner för området där fokus är klimat, social hållbarhet, odling och cirkularitet.

Här finns mer information om Ljusekulla

In English, Ljusekulla – life, cultivation and future

Välkommen till oss i Oceanhamnen

Under H22 kommer Skanskas utställning om Ljusekulla finnas tillgänglig för besökare under mässans alla öppettider. Utställningen kommer dessutom vara bemannad av oss mellan kl 9-17 på vardagar. Förutom paviljongen om Ljusekulla erbjuder vi dessutom en paviljongdel för spontana och planerade möten. I paviljongen kommer vi också få besök av inbjudna gäster som kommer inspirera och berätta om vad de gör för framtidens städer.

Läs mer om Skanskas programpunkt på h22cityexpo.se

Området Ljusekulla

Skanskas mark i Helsingborg, Ljusekulla, består av 80 hektar mark. 55 hektar av dessa är produktiv odlingmark och inramas av de viktiga transportvägarna E6 och väg 111.

Granne med Ljusekulla finns bostadsområdet Gustavslund och logistikanläggningar på Långeberga.

Vad innebär en klimatpositiv stadsdel?

Ett av målen i Ljusekulla är att göra stadsdelen klimatpositiv. Det innebär att klimatnyttan minus klimatutsläppen i stadsdelen ska vara positiv - mer nytta än utsläpp helt enkelt.

I Ljusekulla utgörs klimatnyttan av kolsänkor i form av bland annat biokol, ökad grad av växtlighet och inbyggt trämaterial. Klimatpåverkan å andra sidan är de sammanlagda utsläppen av växthusgaser under byggnationen och den energi om förbrukas av dig och alla andra som kommer att bo här. Det gäller därför att vara noga med material och minska utsläppen så mycket som möjligt när vi bygger. Dessutom ska vi installera förnybar energi och hushålla och lagra den på ett smart sätt inom stadsdelen. Innovativa lösningar inom transporter, återvinning, återbruk och cirkulära flöden är andra nya spännande lösningar som ska väga upp och skapa en positiv klimatbalans i Ljusekulla.

Läs gärna mer i artikeln Sveriges första klimatpositiva stadsdel

Våra fokusområden

Collage med bilder av cyklande kvinna, solpaneler, vindkraftverkc och grönskande träd,
1.
Sveriges första klimatpositiva stadsdel – Vårt mål är att bli Sveriges första klimatpositiva stadsdel. Och att visa för resten av landet hur en hållbar framtid ser ut. För att bli en föregångare krävs det att vi utmanar konventioner och regelverk. Vi måste visa mod och nyfikenhet för innovationer och nya lösningar.
Collage av bilder med flicka som vattnar gräs och blomma samt ett bi
2.
Framtidens odling - Odling innebär mycket mer än vidsträckta åkrar med solen som ljuskälla. I Ljusekulla är målet att nya sätt att odla grödor ska ersätta dagens metoder, samtidigt som det ska bidra med ökade skördar, minskad påverkan på klimatet och gynna den biologiska mångfalden.
Collage av bilder med mamma och ett barn som leker med en fotboll i gräset. Här finns också en parkbänk, träd, fågel och hus.
3.
En stadsdel full av liv - Miljön ger dig som flyttar in här en chans att växa, hitta vägar i livet och låter dina idéer få vingar. I Ljusekulla ska du kunna leva hållbart från dina första år och vidare under livet. Vi vill driva en socialt hållbar stadsutveckling som bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen som ger goda livsvillkor för alla.

Aktiviteter under H22

Inga kommande händelser

Våra samarbetspartners

SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp

SLU Alnarp bidrar med stor kunskap i sakfrågor om odling och utformning av stadsdelen med en naturligt innehåll och integrering av matproduktion och att dra nytta av växter till fler funktioner än att få in gröna inslag i stadsdelen.

SLU i Alnarp

Lunds universitet

Fakulteten för psykologi

Hur påverkas vårt välmående av vår bostadsmiljö? För att svara på det jobbar vi tillsammans med Lunds universitet för att utforma stadsdelen för att ge förutsättningar till god livskvalitet.

Lunds universitet fakulteten för psykologi

 

AFRY

I nära samarbete med ARFY tar vi tillsammans fram en struktur för stadsdelen. Vart ska vägar gå och byggnader stå, parker och skola ligga? Vi hjälps även åt med klimatkalkylen där vi beräknar hur mycket koldioxid stadsdelen kostar.

Afry

Miljö och social hållbarhet i fokus

Våra städer förändras kontinuerligt för att tillgodose människors behov av att bo, arbeta och mötas. En socialt och miljömässigt hållbar stadsutveckling bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen ger goda livsvillkor till alla.

Här är ett urval av våra projekt som vi är extra stolta över.

Kom förbi oss i Oceanhamnen

Välkommen att titta in till vår paviljong på mässområdet i Oceanhamnen! Har du frågor om hållbar stadsutveckling och hur man minskar miljöpåverkan samt med hänsyn till människors välmående? Vi svarar på dina frågor.

Välkommen att höra av dig