c

Kvibergs Ängar

 • Elever snickrar i skolsamverkansprojektet i Kvibergs Ängar
 • Elever snickrar i skolsamverkansprojektet i Kvibergs Ängar
 • Elever snickrar i skolsamverkansprojektet i Kvibergs Ängar
 • Elever snickrar i skolsamverkansprojektet i Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Skanskas bostäder har utsikt mot Kvibergs kaserner som kvarstår från det historiska regements-området.
 • Grönområden och närheten till Säveån är tillgångar i Kvibergsstaden.
 • I Kviberg finns ett stort antal idrottsanläggningar, bland annat en klätterhall.
 • Tre års skolsamverkan med två klasser i närområdet är en social hållbarhetssatsning i Kvibergs Ängar
 • Skoleleverna som följer bostadsprojektets utveckling i Kviberg får studiebesök, inspirationsföreläsningar och skoluppgifter.
 • Vi fick pris! Skanska vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen för bästa samverkan mellan skola och näringsliv i Kviberg.

Tryggt område i tre dimensioner

Kvibergs Ängar är nästa steg i utvecklingen av Kvibergsstaden i Nordöstra Göteborg, ett område som är mitt inne i en stor och spännande förvandling. Skanska är sedan 2010 en av flera drivande aktörer i att omvandla det tidigare regementsområdet till främst bostäder. I Kvibergs Ängar ska Skanska bygga cirka 250 bostäder i sju lamellhus, ett punkthus och 19 radhus.

Skanskas vision är ett tryggt och långsiktigt hållbart bostadsområde. Svanenmärkning garanterar husens miljömässiga standard. Det sociala hållbarhetsarbetet fokuserar på trygghet i tre dimensioner: säker arbetsmiljö under byggtiden, en trygg känsla i det färdiga området samt utvidgad social trygghet genom förebyggande av utanförskap hos skolungdomar i närområdet. Läs mer under fliken hållbarhet.

Kviberg karakteriseras av grönska och ett rikt utbud av motionsmöjligheter. Fokus på idrott och hälsa är en ledstjärna i utvecklingen av hela området. Här finns stora idrottsfält, klätterhall, multisportarena, året runt skidspår, beachvolleybollhall, promenadstråk och löpvägar. En stor del av Kviberg är dessutom ett grönområde längs Säveåns strand.

Områdets läge är fördelaktigt med närhet till både centrum och naturen. Med goda kollektivtrafik förbindelser når man Göteborgs stadskärna på tio minuter, även cykelbanor löper hela vägen.

En stadsdel med tydlig identitet

Kvibergsstaden är en ny stadsdel som står mitt i utformningen av en tydlig identitet. Skanskas kvarter Kvibergs Ängar blickar ut mot områdets historia, då husen har utsikt mot Kvibergs kaserner som kvarstår från dagarna då Kviberg var ett regementsområde. Husens fasader får samma röda tegel som kasernerna för att anknyta till det som varit, men också ljusare betongfasader inåt gårdarna som ger en trygg och öppen känsla.

I Kvibergsstaden ska totalt tusen bostäder byggas i radhus och lägenhetshus som varierar mellan tre och åtta våningar. Det mesta är bostäder men Kvibergs Ängar kommer också att innehålla matbutik och förskola. Befintliga grönområden ska förädlas och knyta området tydligare till Säveån.

Större andelen lägenheter i Skanskas hus är ettor och mindre tvåor, men också ett fåtal större lägenheter samt äganderätter i radhusen. Bostäderna blir ljusa och yteffektiva med hållbara material. Innergårdarna är genomtänkta för att locka till utevistelse, som en förlängning av stadsdelens satsning på rörelse och hälsa. En pergola i trä ramar in varje entré medan häckar och trädrader delar in gården i olika trädgårdsrum. Varje bostad får antingen balkong eller egen uteplats.

Extra tryggt kvarter

Kvibergs Ängar har varit pilotprojekt för att ta fram en ny process som säkerställer trygga kvartersmiljöer. Skanska har gjort en omfattande genomlysning av projektet ur alla tänkbara aspekter tillsammans med arkitekter, experter och områdets övriga byggherrar. Resultatet är bland annat genomtänkt växtlighet, belysning och fönsterplacering - men också joggingslingan ”Kvibergsrundan” som löper runt området. Den omges av möjligheter till olika aktiviteter som ska skapa liv och rörelse av olika människor i området, vilket i sig skapar trygghet. Några exempel som kan bli verklighet är lekplats, hundrastgård, odlingsmöjligheter och grillplats. Satsningen ska utmynna i riktlinjer som gör även Skanskas framtida kvarter extra trygga.

Säkert under byggtiden

Även under byggtiden har Kvibergs Ängar varit en form av pilotprojekt, inom stärkt trygghet och säkerhet på byggarbetsplatsen. Extrainsatser har gjorts både genom förebyggande arbetsmiljöarbete i tidigt skede och aktivt upprätthållande av säkerhetskulturen under produktionsskedet. En särskild säkerhetscoach har tagits in och regelbundna tematräffar hållits kring olika aspekter av säkerhet. På så sätt upprätthåller Skanska som byggherre ett starkt engagemang i säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatsen. Vi vill säkerställa noll arbetsplatsolyckor i Kvibergs Ängar.

Prisbelönt samhällsengagemang

En trygg stad i det större perspektivet handlar om att människor har en säkrad framtida försörjning och en tillhörighet. Därför har Skanska också arbetat för att motverka utanförskap i området, och det så tidigt som möjligt i invånarnas liv. I ett skolprojekt följer två klasser i närområdet projektet Kvibergs Ängar under tre år. Eleverna får lära sig om branschen och de yrken som ingår i bostadsprojekt och får skoluppgifter kopplade till de olika skedena. Målet är ökad kunskap, framtidstro och motivation hos elever som ofta saknar förebilder och kontakter i svenskt näringsliv.

Skanska har beställt en oberoende utvärdering om samhällsvinsten av skolsamverkan. Slutsatsen: varje elev som kommer i arbete tack vare insatsen ger ett samhällsekonomiskt värde motsvarande 500 000 kr per år. En glädjande bekräftelse på värdet av satsningen är att Skanska vann priset Utmärkelsen 2018 Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

Svanenmärkning

I Kvibergs Ängar blir det enkelt och bekvämt att leva miljösmart. Här finns rymliga cykelförråd och laddstationer för elbilar. Huset värms upp med fjärrvärme och värmen återvinns i ventilationsluften, vilket också ger ett friskare inomhusklimat. Alla hem får A-klassade vitvaror (torktumlare undantaget), smart sopsortering under diskbänken samt snålspolande kranar och duschar. Materialen som använts för att bygga husen är noggrant utvalda för att ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading