c

Kvibergs Ängar

 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Kvibergs Ängar
 • Skanskas bostäder har utsikt mot Kvibergs kaserner som kvarstår från det historiska regements-området.
 • Grönområden och närheten till Säveån är tillgångar i Kvibergsstaden.
 • I Kviberg finns ett stort antal idrottsanläggningar, bland annat en klätterhall.
 • Tre års skolsamverkan med två klasser i närområdet är en social hållbarhetssatsning i Kvibergs Ängar
 • Skoleleverna som följer bostadsprojektets utveckling i Kviberg får studiebesök, inspirationsföreläsningar och skoluppgifter.
 • Vi fick pris! Skanska vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen för bästa samverkan mellan skola och näringsliv i Kviberg.

Tryggt område i tre dimensioner

Kvibergs Ängar är nästa steg i utvecklingen av Kvibergsstaden i Nordöstra Göteborg, ett område som är mitt inne i en stor och spännande förvandling. Skanska är sedan 2010 en av flera drivande aktörer i att omvandla det tidigare regementsområdet till främst bostäder. I Kvibergs Ängar ska Skanska bygga cirka 250 bostäder i sju lamellhus, ett punkthus och 19 radhus.

Skanskas vision är ett tryggt och långsiktigt hållbart bostadsområde. Svanenmärkning garanterar husens miljömässiga standard. Det sociala hållbarhetsarbetet fokuserar på trygghet i tre dimensioner: säker arbetsmiljö under byggtiden, en trygg känsla i det färdiga området samt utvidgad social trygghet genom förebyggande av utanförskap hos skolungdomar i närområdet. Läs mer under fliken hållbarhet.

Kviberg karakteriseras av grönska och ett rikt utbud av motionsmöjligheter. Fokus på idrott och hälsa är en ledstjärna i utvecklingen av hela området. Här finns stora idrottsfält, klätterhall, multisportarena, året runt skidspår, beachvolleybollhall, promenadstråk och löpvägar. En stor del av Kviberg är dessutom ett grönområde längs Säveåns strand.

Områdets läge är fördelaktigt med närhet till både centrum och naturen. Med goda kollektivtrafik förbindelser når man Göteborgs stadskärna på tio minuter, även cykelbanor löper hela vägen.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects