c

Utvecklingsprogram

För att möta marknadens behov och efterfrågan av utveckling så har vi tagit fram flera program som ger dig möjlighet att växa tillsammans med oss. Våra program består av allt ifrån e-learnings till omfattande kompetensutvecklingskurser.

Arbetsledarprogram för yrkesmedarbetare

Arbetsledarprogrammet är ett utvecklingsprogram som syftar till att rekrytera och utveckla yrkesmedarbetare med gedigen produktionserfarenhet till arbetsledare.

Deltagarna ges en grund för att kunna agera som goda ledare och att arbeta enligt våra gemensamma arbetssätt i Vårt sätt att arbeta (Vsaa). Programmet ger också kunskaper inom de kärnkompetenser som krävs för att bli en bra arbetsledare. Nominering görs av chef i verksamheten i samband med potentialbedömningen som initieras av HR.

Produktionsingenjörsprogram

För dig som är nyexaminerad byggnadsingenjör har vi tagit fram Produktionsingenjörsprogrammet. Det ger dig primära kunskaper som du kommer behöva i din roll för att framgångsrikt kunna tillämpa Skanskas arbetssätt inom produktionsverksamheten i ditt dagliga arbete.

Utbildningsplaner för din trygghet

Vare sig du är nybliven arbetsledare, projektingenjör, produktionschef eller erfaren chef så finns en tydlig utbildningsplan för just dig. Vi vill öka ditt lärande kopplat till dina arbetsuppgifter och ge dig rätt verktyg för ditt dagliga arbete.

Skanskas Lärlingsprogram för kvinnor

Tillsammans tänker vi nytt och ser saker ur nya perspektiv. Vi vill inspirera fler kvinnor att söka sig till byggbranschen och Skanska.

Läs mer om lärlingsprogram för kvinnor

Skanskas Internationella ledarprogram ILP

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på genom ILP.

Läs mer om ILP

Fler sidor som kan vara intressanta för dig

Senast uppdaterad: 2023-01-31