c

Exploateringsarbeten

För att utveckla råmark till byggbar mark behöver ett exploateringsområde byggas ut med gator, ledningar och grundförberedande arbeten.

Senast uppdaterad: 2020-10-01