c

Exploateringsarbeten

När ett nytt stads-, industri- eller bostadsområde ska anläggas, krävs genomtänkta exploateringsarbeten. Tillsammans med dig skapar vi på Skanska grunden för kvarter där människor ska bo och arbeta.

Urbaniseringen innebär att nya områden växer fram. Vi på Skanska planerar och genomför grunden för dessa områden i nära samarbete med dig. Vi skapar bygghandlingar för gatusystem, va-ledningar, dagvatten och annat som behövs. I projekteringsarbetet hanterar vi kontakten med kommuner och andra myndigheter.

Förädlar mark till byggbara tomter

Det praktiska arbetet handlar om att förvandla råmark till byggbara tomter och göra allt annat som finns i bygghandlingarna. Vi bygger gator, drar ledningar och förbereder hela området så att byggherren kan ta över och börja med husbyggnationen. Ibland är det vi på Skanska som bygger husen, andra gånger är det andra byggbolag som gör det.

I exploateringsarbetet ingår även parker, torg, fotbollsplaner och annat som gör ett område levande.

Några av våra projekt

Ärrarps ängar, Ängelholm

Tidigare grustag förvandlas till bostadsområde

Uppdraget består av att bygga ut gator, lägga ledningar och fjärrvärme, bygga en lekplats, anlägga ett dagvattenmagasin samt bygga en bullervall.

Läs om Ärrarps ängar

Östra Frestaby, Upplands Väsby

Naturnära bostäder i Stockholmsregionen

I Upplands Väsby har vi gjort grundarbetet för ett attraktivt bostadsområde. De 200 nya bostäder har naturen precis runt knuten.

Långarör, Växjö

Nytt bostadsområde växer fram vid Helgasjön

Vi på Skanska har utfört exploateringsarbeten vilket innebär nya gator, va-ledningar och terrassering av tomtmark.

Senast uppdaterad: 2017-11-10