c

Kontakt byggentreprenader

Stockholm bostäder

Stockholm eftermarknad

Stockholm norr

Skanska Direkt


Ombyggnad, nybyggnad och energiåtgärder.  Med byggservice från Skanska Direkt får du det lilla företagets engagemang.

Här hittar du oss på Skanska Direkt

Skanskas bostadsutveckling


Skanska finansierar, utvecklar och bygger nya stadsdelar där bostadsrätter, hyresrätter och småhus är viktiga beståndsdelar.

Information och kontakt för Skanskas bostadsutveckling