c

Risk för cementbrist i Sverige

Mark- och Miljööverdomstolen har den 6 juli 2021 avvisat Cementa ABs ansökan om fortsatt brytningstillstånd i Slite.

Mer information om Skanskas agerande i nuläget

Skanskas sexmåndersrapport 2021

Skanskas sexmånadersrapport 2021 publicerades den 23 juli.

Mer information om kvartalsrapporten finns på vår koncernwebbplats

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Vi har alla en roll att spela för att säkerställa människors säkerhet och välbefinnande.

Mer information om våra säkerhetsåtgärder

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle

Sociala medier