c

Skanskas sexmånadersrapport 2021

Skanskas niomånadersrapport 2021 publiceras den 28 oktober, 2021, kl 7:30. I anslutning hålls en press- och telefonkonferens kl 10:00.

Mer information om kvartalsrapporten kommer finnas på vår koncernwebbplats

Kapitalmarknadsdag

Skanskas kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 7 december 2021 mellan kl 12:30-17:00. 

Agenda och mer information kommer finnas på vår koncernwebbplats

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle

Länk mellan universitet och näringsliv

Projektet Fastighetsboken i Lund bildar en länk mellan universitet och näringsliv där studenter får träna samhällsbyggnad i praktiken. Här byggs 350 hyreslägenheter vilket är efterfrågat i kommunen. 

Samarbete mellan Skanska, staden och universitetet

Grön betong för utsatta miljöer

Vår gröna anläggningsbetong är framtagen för betongkonstruktioner som utsätts för vädrets makter. Grön anläggningsbetong genererar upp till 40 procent mindre CO2-utsläpp beroende på projektets specifika villkor.

Läs mer om vår gröna betong

Press och nyheter

Pressmeddelanden

loading
Läs alla pressmeddelanden

Kalender

Kalender

Sociala medier