c

Hållbarhet och miljö inom grus och kross

Hållbarhet handlar inte bara om koldioxidutsläpp, det är lika viktigt att vi är sparsamma med jordens resurser och nyttjar dem på ett klokt sätt. För att öka mängden cirkulära produkter behöver vi hela tiden utveckla vårt sätt att sortera, återvinna och skapa fungerande cirkulära processer.

Skanska tar hela tiden nya steg mot målet att vara klimatneutral till år 2045. Det sker i vår produktion, i våra byggprojekt och i det material vi använder.

Schaktmassor får nytt liv

Vid byggnation av hus och vägar uppstår ofta ett överskott av schaktmassor. Dessa massor består inte sällan av brukbar jord. Vi sorterar den och erbjuder ett antal jordprodukter som anpassas utifrån det specifika ändamålet.

Återvinning av betong och asfalt

Genom att ta emot och krossa betong eller asfalt från anläggningsprojekt i samhället, och blanda med bergkrossprodukter, går det att minska samhällets deponivolymer, minska uttaget av jungfruligt material och samtidigt spara pengar.

Betong och asfalt återvinns bland annat vid rivning av gamla byggnader och i samband med att gamla vägar bryts upp eller repareras. Ofta hamnar materialet på deponi. Att istället återvinna materialet gynnar både miljön och samhället.

Senast uppdaterad: 2024-04-11