c

Vägar och anläggningar

Skanska vill föra människor närmare varandra och skapa en smidigare vardag. Det gör vi genom att bygga vägar, järnvägar, tunnlar, broar och anläggningar på ett hållbart sätt.

Äng som sluttar ner mot vattnet där dike grävs på högersidan.
1 av 5

Hållbarhet på agendan när VA-nätet byggs ut

Alingsås kommun växer kraftigt. Närheten till Göteborg och det natursköna läget gör orten attraktiv. Fler invånare innebär att kommunen behöver bygga ut infrastrukturen för vatten och avlopp.

Artikel - Hållbarhet på agendan när VA-nätet byggs ut
Stålpålar på båda sidor om schakten, där två varselklädda personer och en grävmaskin befinner sig.
2 av 5

En hållbar framtid för Packhuskajen i Göteborg

Packhuskajen i Göteborg byggdes på 1860-talet. Efter 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp samtidigt som staden behöver förberedas inför en höjning av havsnivån.

Artikel - En hållbar framtid för Packhuskajen
Kajplats med en röd fabriksbyggnad, sex stora cisterner och kranar. Intill kajen ligger lastbåtar.
3 av 5

Säkrad framtid för Kemiras kaj i Helsingborg

Varje vecka kommer sjötransporter med produkter till Kemiras tillverkning i Helsingborg. 2019 dömdes kajen ut och Kemira tog beslutet att renovera den. De valde att gå in i ett samverkansprojekt.

Artikel - Säkrad framtid för Kemiras kaj i Helsingborg
Grön bandgrävare  där maskinisten är i samtal med en person utanför grävmaskinen.
4 av 5

Samverkan ökar hållbarheten i Barkarbystaden

Barkarbystaden är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt. Här bygger Järfälla kommun en helt ny stad. Målet är att skapa en sjudande småstad med bostäder, kontor och butiker.

Artikel - Samverkan ökar hållbarheten i Barkarbystaden
Bbefintlig luftledning i Nationalstadsparken markförläggs utmed  allé.
5 av 5

Snabba beslutsvägar och lyhördhet för att säkra framtidens elnät

2018 genomförde Skanska och Ellevio ett projekt för att säkra Stockholms framtida elförsörjning. Tre kilometer högspänningskabel grävdes nerrakt genom Nationalstadsparken. Ett komplext och utmanande uppdrag där starkt engagemang och stor insyn var två av nycklarna till ett framgångsrikt projekt

Artikel - Skanska och Ellevio framtidssäkrade Stockholms elnät