c

Vägar och anläggningar

Skanska vill föra människor närmare varandra och skapa en smidigare vardag. Det gör vi genom att bygga vägar, järnvägar, tunnlar, broar och anläggningar på ett hållbart sätt.

Bbefintlig luftledning i Nationalstadsparken markförläggs utmed  allé.
1 av 2

Snabba beslutsvägar och lyhördhet för att säkra framtidens elnät

2018 genomförde Skanska och Ellevio ett projekt för att säkra Stockholms framtida elförsörjning. Tre kilometer högspänningskabel grävdes nerrakt genom Nationalstadsparken. Ett komplext och utmanande uppdrag där starkt engagemang och stor insyn var två av nycklarna till ett framgångsrikt projekt

Artikel - Skanska och Ellevio framtidssäkrade Stockholms elnät
Rörläggning i Nationalstadsparken
2 av 2

Nationalstadsparken, Stockholm

Stort kabelprojekt i unik miljö. Mellan Ulriksdal i norra Stockholm och Fjäderholmarna i södra ligger Nationalstadsparken, ett tjugosju kvadratkilometer stort område. Här har Skanska, tillsammans med Ellevio, genomfört ett kabelprojekt i utförandeentreprenad där en befintlig luftledning markförlades. Syftet var att trygga stora delar av Stockholms framtida elförsörjning.

Projekt - Nationalstadsparken