c

Vägar och anläggningar

Vi på Skanska vill föra människor närmare varandra och skapa en smidigare vardag. Det gör vi genom att bygga vägar, järnvägar, tunnlar, broar och anläggningar på ett hållbart sätt. Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi morgondagens samhälle.

Genom att anlita Skanska får du del av den kompetens och erfarenhet som vi har samlat på oss genom åren. Helst vill vi komma in i projektet så tidigt som möjligt och ta ett helhetsansvar. Det innebär att vi kan komma med smarta lösningar på byggprocesser, material och teknik. En lösning som är bättre för miljön kan också innebära en lägre totalkostnad.

Från stora projekt till mindre uppdrag

Skanska jobbar med stora och komplexa projekt som broar, undermarksarbeten, större infrastruktursatsningar, anläggningsprojekt och exploateringsarbeten. Men vi åtar oss även mindre uppdrag. Eftersom vi finns representerade över hela landet kan vi sätta samman projektgrupper som besitter både specialistkompetens och lokal kännedom.

Medarbetarna - vår största tillgång

Med Skanska får du det stora företagets kunskap kombinerat med projektgruppens kompetens och flexibilitet. Våra medarbetare är kunniga, engagerade och smidiga att arbeta med. När de möter utmaningar i ett projekt, har de ett enormt kontaktnät inom företaget att ta hjälp av. Dessutom bidrar våra teknikspecialister med innovativa metoder och idéer som driver branschen framåt.

Helhetsansvar innebär trygghet

Vi på Skanska tar ett helhetsansvar, vilket är en trygghet för dig som uppdragsgivare. Du kan lita på att arbetet flyter på, att alla krav uppfylls och att slutresultatet håller hög kvalitet. Givetvis till lägsta möjliga totalkostnad. Med bred erfarenhet inom en rad områden kan vi samordna projektens olika faser och aktörer.

Att arbeta säkert eller inte alls är viktigt för oss, därför värnar vi arbetsmiljön i projekten. Vi på Skanska är pionjärer inom grönt byggande och socialt ansvarstagande. Dessutom följer Skanskas medarbetare vår uppförandekod. Vi ställer också krav på att våra underentreprenörer skall följa samma krav, vilket innebär att vi styrs av samma värderingar.

Samarbetsformer för alla

Projektet avgör vilken samarbetsform som passar bäst. Totalentreprenader, utförandeentreprenader, samverkan och ECI (Early contractor involvement) är några exempel. Vi försöker alltid optimera resurserna. Vilken samarbetsform som passar bäst, avgör vi tillsammans.

Senast uppdaterad: 2017-03-20