c

Säkrad framtid för Kemiras kaj i Helsingborg

Kemira Kemi i Helsingborg har en av Sveriges största privata hamnar med en sammanlagd kajlängd på 400 meter. Varje år anlöper närmare 300 fartyg med bland annat salt, bauxit och svavel. Av råvarorna tillverkas kemikalier som bland annat renar avloppsvatten och säkrar dricksvatten. Fabriken ligger precis intill Öresund och hela verksamheten är beroende av att produkter till och från Kemira transporteras sjövägen.

Kajplats med en röd fabriksbyggnad, sex stora cisterner och kranar. Intill kajen ligger lastbåtar.
1 av 2 Kemira Kemi i Helsingborg har en av Sveriges största privata hamnar med en sammanlagd kajlängd på 400 meter.
Maskin på kajen som sätter dit plåtspont utmed kajkanten mot vattnet.
2 av 2 Skanska och Kemira arbetade gemensamt med att ta fram genomförandeplaner för säkerhet. Bland annat fick inga svetsarbeten ske inom 150 meter från ankrade fartyg.

Renovering under pågående verksamhet

Varje vecka kommer sjötransporter med produkter till Kemiras tillverkning i Helsingborg och 2019 togs beslut om renovering. Kemira valde att gå in i ett samverkansprojekt och anlita flera parter för att hitta rätt lösning på kvalitet och pris. En fristående konsult tog fram konstruktionen och därefter fick Skanska uppdraget att ta arbetet vidare i detaljprojektering och genomförande.

- Att genomföra komplexa anläggningsarbeten mitt i pågående verksamhet ställer höga krav på lyhördhet, planering och samarbetsförmåga. Det gäller för både beställare och entreprenör att förstå varandras behov och här spelar samverkan en avgörande roll. Projektet blir en gemensam angelägenhet, säger Carl Törner, Kemira Kemi.  

Tidig samverkan gav gemensam syn på kvalitet och pris

Skanska har lång erfarenhet av att renovera kajer och det finns flera goda exempel både i Öresund och Göteborg. En viktig del när man arbetar i en havsmiljö är att välja rätt metod som utgår från platsens förutsättningar. Även konstruktören hade lång erfarenhet av liknande arbete och tillsammans med Skanska analyserades olika lösningar och slutligen valdes en metod som mötte alla krav. Kemiras inköpsavdelning var involverad redan på ett tidigt stadie och tillsammans skapades en tydlig förståelse för vad arbetet skulle innebära i både tid och kostnad. När kontraktet på entreprenaden skrevs fanns ett gemensamt överenskommet riktpris med möjlighet att dela på eventuella besparingar.

Höga säkerhetskrav

När Skanska tog över detaljprojekteringen fick konstruktören en viktig roll i att granska lösningar och underlag. På så vis fick projektörerna en djupare förståelse för hur varför projektet hade valt vissa metoder. När produktionen sedan startade valde Skanska att ta in egna yrkesarbetare för att minimera antalet underentreprenörer. En av anledningarna var de höga säkerhetskraven. Hos Skanska är säkerhet en av de främsta ledstjärnorna, vilket är en stor tillgång när man arbetar i en fabriksmiljö med farliga kemikalier. Skanska och Kemira arbetade gemensamt med att ta fram genomförandeplaner där säkerheten var viktigast. Bland annat fick inga svetsarbeten ske inom 150 meter från ankrade fartyg.

- Att jobba med kunder som delar våra värderingar är viktigt för att vi ska kunna leverera vårt yttersta. Med Kemira kändes det rätt redan vid första träffen. Säkerhetsarbetet fick stort fokus, vilket var utvecklande för både kunden och oss, säger Mats Spansk, Skanska.

Ett lyckat resultat

Renoveringen av kajen gick enligt plan. Kundens projektledare var på plats redan från start och det blev ett nära samarbete mellan Skanska och Kemira. Kemiras projektledare deltog på byggmöten varje månad och kunde därmed följa tid, kvalitet och budget på nära håll. Arbetet planerades så att delar av kajen alltid var tillgänglig för fartyg som skeppade material till och från fabriken. En ständig utmaning var att det är svårt att planera exakta tider för sjötransporter. Plötsligt kunde ett fartyg bara dyka upp och eventuella arbeten fick planeras om efter nya förutsättningar. Allt för att inte lastning och lossning av fartyg skulle påverkas. När arbetet med kajen var klar konstaterade alla parter att formen med samverkan gjorde att arbetet kunde flyta på med minsta möjliga störningar. Skanska levererade anläggningen i rätt tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet.

Senast uppdaterad: 2022-06-22

Rekommenderad läsning