Safety Week

Safety Week – Skanskas största arbetsmiljösatsning

Safety Week är Skanskas årliga globala initiativ med fokus på hälsa och säkerhet. Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma.

En förutsättning för att nå våra mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om varandra på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week. Det är en vecka fylld med aktiviteter med syfte att höja medvetenheten och engagemanget kring säkerheten och välbefinnandet på våra arbetsplatser.

Safety Week firar
20 år!

Det är 20 år sedan Skanska Sveriges första Safety Week såg dagens ljus. Under Safety Day 2004 formulerades en nollvision för olyckor som omfattade hela Skanska. Sedan dess har veckan bidragit till att skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete och starkt bidragit till att hälsa och säkerhet är prioriterat på Skanska, varje dag. Det är vi stolta över!

Lärande för livet - tillsammans fortsätter vi resan för en säker och hälsosam framtid

Genom att fortsätta vara nyfikna och lära av varandra fortsätter vårt livslånga lärande, både på arbetsplatsen och på fritiden. Safety Week genomförs i år vecka 17, den 22 - 28 april.

loading

Milstolpar som format en säkrare och mer hälsosam byggbransch

2004

Krav införs på hjälm, varsel på överkroppen och skyddsskor

2005

Vi börjar dagen med morgonuppvärmning på byggarbetsplatser runt om i Sverige

2008

Globala säkerhetsstopp införs för att öka kunskapen och engagemanget för säkerheten på våra arbetsplatser

2009

Skanska ställer krav på att chefer ska genomföra säkerhetsbesök

2010

Vi adderar ”Säkra arbetsmetoder”, som beskriver rutiner och arbetssätt för att hantera risker, i vårt ledningssystem

2012

 ”Säkert beteende” 10 000 medarbetare genomför workshop om riskbeteende

2013

Alla ledare utbildas i ”Säkert ledarskap” för att kunna bidra till att förändra attityder och beteenden

2014

Inför slogan ”Vi jobbar säkert eller inte alls” för att påminna om att olyckor och ohälsa kan förebyggas

2015

Arbetsmetod för säker schakt tas fram och blir branschpraxis

2016

Skanska inför förbud mot trätrall i ställningar och flera i branschen följer efter

2017

Ökat fokus på beteenden och hälsofrågor. Hälsoindex införs som mätetal i hela koncernen

2019

Skanska är medlem i den nyinvigda säkerhetsparken där alla som arbetar i byggbranschen kan utbildas enligt pedagogiken, se - göra - höra - reflektera

2020

Skanska introducerar Hälsa- och Säkerhetsakademin för att utbilda nyckelpersoner i företaget

2022

Skanska lanserar en ny arbetsmiljöstrategi ”De bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv”. Vi ska ha en trygg arbetsmiljö där man trivs, kommer till sin rätt och har möjlighet till balans i livet

2022

Skanska erbjuder alla medarbetare utbildning i första hjälpen

2023

Skanska tar fram en plan för arbete med psykisk hälsa, en samhällsfråga där privatliv och arbetsliv vävs ihop

Kontakta oss

Hör av dig och fråga oss om vårt säkerhetsarbete.

Kontakta oss som jobbar med säkerhet, hälsa och hållbarhet

På Skanska arbetar vi säkert eller inte alls

Vårt arbetssätt förebygger olyckor.

Arbetsmiljöpolicy (PDF)
Health and Policy (PDF)

Safety Week jorden runt

40 000 medarbetare och mer än 200 000 leverantörer och partners runt om i världen deltar i olika aktiviteter relaterade till Safety Week.

 

Safety Week genom åren

Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Safety Week har skapat en bra grund för vårt säkerhetsarbete