c

Säkerhet inom asfalt

Vi är övertygade om att alla olyckor går att förebygga och genom hårt och målmedvetet arbete har vi minskat antalet olyckor på våra arbetsplatser – målet är att ha noll arbetsplatsolyckor och vi är på god väg dit.

Vi har som första rikstäckande bygg- och anläggningsbolag certifierat oss enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS18001. De åtgärder vi genomfört på vägen är många, och vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller säkerhetsarbete.

Asfaltmassan vi tillverkar håller ofta mellan 140 och 180 grader. Detta innebär att en riskbedömning innan och under ett beläggningsarbete är av största vikt.

Högre krav på personlig skyddsutrustning

Exempelvis har vi infört säkrare arbetssätt och ställt högre krav på den personliga skyddsutrustningen för alla på våra byggarbetsplatser. Dessutom genomför vi varje år en av världens största arbetsmiljösatsningar, Skanska Safety Week, då målet är att ha en vecka helt utan olyckor.

Ständig utbildning

Utöver detta utbildar vi ständigt våra medarbetare. Vår produktionsledning och våra skyddsombud har en baskompetens inom arbetsmiljö genom utbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM) och vi utbildar de som behöver i Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/U), säkra lyft, heta arbeten etc.

Dessutom får vår produktionsledning specifik träning i att leda säkra arbetsplatser. Under senaste året har över 1500 ledare deltagit och i år utbildar vi lika många till. Detta är bara några exempel på vad vi gör för att öka säkerheten och framdriften mäter vi genom vårt verktyg Arbetsmiljökartan. Som kund kan du känna dig trygg med en entreprenör som tar stort ansvar och som sätter säkerheten främst.

Säker anläggning ger högre säkerhet

Genom vårt projekt, Säker anläggning, skapar vi en högre säkerhetsstandard på våra anläggningar. Vi vill genom detta projekt vara branschledande i vårt säkerhetstänk. I den första fasen installerar vi bommar vid infarterna på våra anläggningar. På så sätt kan vi kontrollera att samtliga som vistas inom vår anläggning har gått Skanskas säkerhetsintroduktion.

Senast uppdaterad: 2021-07-26