c

Våra samarbetsformer

Som samhällsbyggare tycker vi att det är viktigt att koppla ihop samhället, upptäcka nya arbetssätt och hitta bättre lösningar. Ett gott samarbete gynnar dig som kund, underentreprenör och oss på Skanska. Våra projekt har lärt oss att inget projekt är det andra likt. Därför kan du välja mellan flera olika samarbetsformer när du jobbar med oss.

Vilken samarbetsform som passar bäst beror på vilken typ av projekt det rör sig om – dess storlek, komplexitet och tidsåtgång – samt kundens prioriteringar och nivå av riskåtagande. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Här är exempel på några samarbetsformer som vi har goda erfarenheter av. Anledningen är att de leder till samsyn på projektet, ett effektivt samarbete och bästa möjliga slutresultat. Det blir helt enkelt bättre för alla.

Samverkan och partnering

Partnering innebär ett strukturerat och tätt samarbete där alla jobbar mot gemensamma mål. Gemensam ekonomi och organisation bygger bort motsatsförhållanden och leder till korta beslutsvägar. Partnering lämpar sig i projekt där komplexiteten är hög, där det finns särskilda hållbarhetsbehov eller där innovativa tekniska lösningar efterfrågas.

Läs mer om samverkan och partnering

Hyresupphandling

För att möta det växande investeringsbehovet har en del offentliga verksamheter valt att använda sig av hyresupphandlingar. Verksamheten blir hyresgäst, inte fastighetsägare, för en skräddarsydd byggnad. Detta ger möjlighet att dra nytta av Skanskas resurser, kreativitet och kompetens i såväl design som funktion.

Läs mer om hyresupphandlingar

Offentlig-privat samverkan, OPS

I ett OPS-projekt tar ett privat företag ett helhetsansvar för projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll av stora projekt som vägar, sjukhus, skolor, flygplatser och annan social infrastruktur. Några fördelar med OPS är leverans i tid, ett fast pris över tid, högre kvalitet och låg totalkostnad över projektets hela livscykel.

Läs mer om offentlig-privat samverkan, OPS