c

Polis och rättsväsende

Att bygga polishus och lokaler för rättsväsendet ställer speciella krav på tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. De höga säkerhetskraven gäller såväl under byggprojektet som när lokalerna tas i bruk.

Senast uppdaterad: 2023-10-12