c

Polis och rättsväsende

Att bygga polishus och tingshus ställer speciella krav på tillgänglighet, kvalitet och säkerhet och de ska dessutom smälta väl in i stadsbilden.

Senast uppdaterad: 2020-06-10