c

Innan ankomst till arbetsplatsen

Vi vill att våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma, att alla som jobbar på och för Skanska ska trivas och komma till sin rätt. Vi vill också ha ordning och reda så att du har ro att fokusera på arbetet som ska utföras.

Innan ankomst till arbetsplatsen

För att du ska få en bra start och ha goda förutsättningar att förstå vad som förväntas av dig finns det några saker som behöver vara på plats innan du kommer till arbetsplatsen.

Anslutning till ID06

Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska vara anslutna till ID06 och följa ID06:s regler. ID06-kortet används på våra arbetsplatser för registrering i den elektroniska personalliggaren. Syftet är att försvåra för obehöriga att vistas på våra byggarbetsplatser.

Läs mer om att ansluta företaget till ID06 och beställa ID06-kort

Digital föranmälan

Att vi på Skanska har ett huvudentreprenörsansvar innebär att vi ska se till att regler och avtal följs av både egna medarbetare och underentreprenörer. För att möjliggöra det behöver du som leverantör digitalt föranmäla ditt företag och den personal som ska vara verksamma på arbetsplatsen. På samma sätt ska du också se till att dina underentreprenörer föranmäler sig.

Arbetssättet ger oss möjlighet att i realtid följa upp att alla företag uppfyller grundläggande villkor.

Läs mer om hur den digitala föranmälan går till

Föranmälan görs i ett digitalt verktyg som heter HMSREG. När det är dags att föranmäla ditt företag så får du en mejlinbjudan från verktyget.

Under 2024 pågår ett plattformsbyte där Skanska byter ut sitt nuvarande digitala verktyg HMSREG.

Föranmälan består av en företagsdel och en individdel. Du börjar med företagsdelen och när alla bakgrundskontroller på företaget är godkända anmäler du den personal som kommer att vara verksam på arbetsplatsen. Då kan du också bjuda in dina eventuella underentreprenörer som föranmäler sig på samma sätt.

Följande krav följer Skanska upp i systemet:

ID06 Leverantören registrerar kortnummer
Kollektivavtal Integration mot Byggföretagens databas över kollektivavtal
Foraförsäkring Leverantören registrerar svar
Utstationeringsintyg Leverantören registrerar svar
Safe Construction Training Hämtas per automatik
Skaskas digitala arbetsplatsintroduktion del 1 och 2 Hämtas per automatik
A1-intyg Indirekt kontroll – ID06 kontrollerar vid utfärdande av ID06-kort
Uppehållstillstånd Indirekt kontroll – ID06 kontrollerar vid utfärdande av ID06-kort
Arbetstillstånd Indirekt kontroll – ID06 kontrollerar vid utfärdande av ID06-kort
F-skatt Hämtas per automatik
Momsregistrering Hämtas per automatik
Läs mer om hur den digitala föranmälan går till
Minimera

Digital arbetsplatsintroduktion

För att ge alla som jobbar på en Skanskaarbetsplats en likvärdig introduktion och en gemensam lägsta kunskapsnivå, har vi en obligatorisk arbetsplatsintroduktion. Den består av Skanskas arbetsplatsintroduktion och den branschgemensamma utbildningen Safe Construction Training.

Läs mer om introduktion till Skanskas arbetsplatser

Safe Construction Training
En branschgemensam utbildning som säkerställer en gemensam grundförståelse för de vanligaste riskerna på arbetsplatsen. Utbildningsresultatet ska registreras i ID06-kompetensdatabas.

Du hittar Safe Construction Training här

Skanskas arbetsplatsintroduktion
Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion består av två delar och ger grundläggande förståelse för Skanskas verksamhet och de regler som gäller på våra arbetsplatser. Del 1 är generell och ska repeteras årligen och registreras i ID06-kompetensdatabas. Del 2 är arbetsplatsspecifik och görs inför varje ny arbetsplats.

I första hand genomförs arbetsplatsintroduktionen individuellt men gruppgenomförande göras efter överenskommelse med Skanskas produktionsledning. Då ska varje deltagare kvittera att de tagit del och förstått de olika delarna i introduktionen.
Kvittens gruppgenomförande arbetsplatsintroduktion.

Du hittar Skanskas arbetsplatsintroduktion här

Läs mer om Introduktion till Skanskas arbetsplatser
Minimera

Vid ankomst

Första gången du och dina medarbetare kommer till en av Skanskas arbetsplatser så kommer ni att skrivas in. Tid och plats för inskrivningen får du information om från produktionsledningen.

Vid inskrivningen går ni igenom de förutsättningarna på arbetsplatsen med alltifrån praktikaliteter så som personalliggare och omklädning till aktuella risker och nödlägesrutiner. Innan du får tillgång till arbetsplatsen kommer dessutom följande intyg och grundläggande behörigheter kontrolleras:

  1. Att ditt företag är föranmält och godkänt.
  2. Att varje person har ett aktivt ID06-kort som är utställt på rätt företag. 
  3. Nationalitet och godkänd ID-handling.
  4. Genomförd arbetsplatsintroduktion, eventuella behörighetsutbildningar och tillstånd.
  5. Eventuella arbets- och uppehållstillstånd.
  6. Eventuella utstationerings- och A1-intyg.

Vår inskrivningsrutin bidrar till trygga arbetsförhållanden för alla på arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för säkra arbetsplatser med en kultur där vi bryr oss om varandra.

Senast uppdaterad: 2024-03-27