c

Innan ankomst till arbetsplatsen

Vi vill att våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma, att alla som jobbar på och för Skanska ska trivas och komma till sin rätt. Vi vill också ha ordning och reda så att du har ro att fokusera på arbetet som ska utföras.

För att du ska få en bra start och ha goda förutsättningar att förstå vad som förväntas av dig finns det några saker som behöver vara på plats innan ankomst till arbetsplatsen.

Sund konkurrens och ökad trygghet genom ID06

Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06:s regler. Alla  ska även kunna uppvisa godkänd ID-handling på begöran. Syftet är att försvåra för obehöriga att vistas på våra byggarbetsplatser. På så sätt kan vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser, stärka den sunda konkurrensen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Läs mer om att ansluta företaget till ID06 och beställa ID06-kort

Läs mer om krav på registrering av utvalda utbildningar i ID06 Kompetensdatabas

Som en del i att skapa säkrare arbetsplatser har ett branschgemensamt krav tagits fram som innebär att ett antal behörighetsutbildningar ska vara registrerade i ID06 Kompetensdatabas och därmed synligt på ID06-kortet. 

Förutom att bidra till säkrare arbetsplatser kommer kravet även säkerställa bättre kvalitetssäkrade utbildningar, ökad tydlighet för våra underentreprenörer med gemensamma utbildningskrav samt motverkande av osund konkurrens.

Följande utbildningar ska vara registrerade och synliga på ID06-kortet


Krav från 1 juli 2021:

 • Byggbranschens säkerhetsutbildning (Safe Construction Training)
 • Asbest: Asbest - särskild utbildning (krav för sanering), Asbest, kompletterande utbildning (efter fem år)
 • Heta arbeten: Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten

Krav från 22-03-01

 • EL-säkerhet​ – ESA Instruerad
 • EL-säkerhet​ – Härdplast​
 • EL-säkerhet​ – Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast)
 • Arbete på väg Steg 2:1​
 • Arbete på väg Steg 2:2​
 • Arbete på väg Steg 2:3 ​
 • Arbete på väg Steg 3 

Krav från 2023-03-01

 • Mobila arbetsplattformar
 • Säkra Lyft​
 • Ställningar
 • Fallskydd
Läs mer om krav på registrering av utvalda utbildningar i ID06 Kompetensdatabas
Minimera

Digital föranmälan

Att vi på Skanska har ett huvudentreprenörsansvar för arbetsplatsen innebär att vi ska se till att regler och avtal följs av både våra egna medarbetare och underentreprenörer i samtliga led.

För att vi ska kunna göra det behöver du som leverantör därför föranmäla ditt företag och den personal som ska vara verksamma på arbetsplatsen. På samma sätt ska du också bjuda in dina underentreprenörer att föranmäla sig.

Arbetssättet ger oss möjlighet att i realtid följa upp och säkerställa att alla företag som anlitas på Skanskas arbetsplatser är seriösa och konkurrerar på schyssta villkor.

Tillsammans med dig som leverantör vill vi jobba för sund konkurrens och schyssta byggen.

Läs mer om hur den digitala föranmälan går till

Du som ska utföra arbete på en arbetsplats som använder ”Kula” kommer få en mejlinbjudan att föranmäla ditt företag i HMSREG.

När alla bakgrundskontroller på företaget blivit godkända ska du anmäla den personal som kommer att vara verksamma på arbetsplatsen. Då kan du också bjuda in dina eventuella underentreprenörer att föranmäla sig på samma sätt.

Följande krav följer Skanska upp i systemet:

ID06 Leverantören registrerar kortnummer
Kollektivavtal Leverantören registrerar svar
Foraförsäkring Leverantören registrerar svar
Utstationeringsintyg Leverantören registrerar svar
Godkänt genomförande Safe Construction Training Hämtas per automatik
A1-intyg Indirekt kontroll – ID06 kontrollerar vid utfärdande av ID06-kort
Uppehållstillstånd Indirekt kontroll – ID06 kontrollerar vid utfärdande av ID06-kort
Arbetstillstånd Indirekt kontroll – ID06 kontrollerar vid utfärdande av ID06-kort
F-skatt Hämtas per automatik
Momsregistrering Hämtas per automatik
Läs mer om hur den digitala föranmälan går till
Minimera

Digital utbildning och arbetsplatsintroduktion

För att vara säkra på att alla som jobbar på en Skanskaarbetsplats får en likvärdig introduktion och en gemensam lägsta kunskapsnivå, har vi en obligatorisk arbetsplatsintroduktion. Samtliga personer som är verksamma på någon av våra producerande arbetsplatser förväntas genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion och Safe Construction Training, före ankomst till arbetsplatsen.

Läs mer om introduktion till Skanskas arbetsplatser

 1. Safe Construction Training
  Utbildningen säkerställer en gemensam grundförståelse för de vanligaste riskerna på arbetsplatsen och hur de hanteras på ett säkert sätt. Efter genomförd utbildning med godkänt testresultat registreras resultatet i deltagarens ID06. Det är därför viktigt att deltagaren under utbildningens gång ger sitt godkännande till att resultatet registreras på ID06.

  Du hittar Safe Construction Training här

 2. Skanskas arbetsplatsintroduktion
  Del 1. Har fokus på våra värderingar, ordnings- och skyddsregler, hur du ska agera vid nödläge samt den bry-sig-om-kultur vi eftersträvar.
  Del 1 har en giltighetstid på 1 år.

  Del 2. Den är arbetsplatsspecifik och innehåller fakta om arbetsplatsen och information om det viktigaste du behöver veta för ditt kommande arbete på arbetsplatsen, exempelvis pågående arbeten, särskilda aktuella risker.
  Del 2 ska genomföras inför varje ny arbetsplats du ska vistas på.

  Du hittar Skanskas arbetsplatsintroduktion här

Genomförande Skanskas arbetsplatsintroduktion

Så här genomför du introduktionen:

 1. Registrera dig.
 2. Genomför del 1 och kvittera att du har tagit del av och förstått Skanska Sveriges Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler. 
 3. Del 2 – Din nya arbetsplats blir tillgänglig efter kvittens av del 1. Sök efter den arbetsplats du ska utföra arbete på, arbetsplatsens namn får du från din kontakt på arbetsplatsen.
 4. Kvittera att du tagit del av och förstått innehållet. Du kommer att följa arbetsplatsens regler så att den är säker och hälsosam för alla som arbetar där.
 5. Arbetsplatsen kommer vid mottagandet följa upp att introduktionen är genomförd och att du är införstådd med vad som gäller på den specifika arbetsplatsen.

Om gruppgenomförande av introduktionen önskas ska det ske i överenskommelse med arbetsplatsledningen. Varje deltagare ska kvittera att de tagit del och förstått de olika delarna i introduktionen. Detta görs med hjälp av Kvittens gruppgenomförande arbetsplatsintroduktion. Kvittenserna lämnas över till arbetsplatsledningen vid inskrivningen första dagen på arbetsplatsen.

Läs mer om Introduktion till Skanskas arbetsplatser
Minimera
Senast uppdaterad: 2023-04-26