c

Innan ankomst till arbetsplatsen

Vi vill att våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma, att alla som jobbar på och för Skanska ska trivas och komma till sin rätt. Vi vill också ha ordning och reda på våra arbetsplatser så att du har ro att fokusera på arbetet som ska utföras. För att du ska få en bra start och ha goda förutsättningar att förstå vad som förväntas av dig finns det några saker som behöver vara på plats innan ankomst till arbetsplatsen.

Sund konkurrens och ökad trygghet genom ID06

Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06:s regler. Syftet är att försvåra för obehöriga att vistas på våra byggarbetsplatser. På så sätt kan vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser, stärka den sunda konkurrensen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Det nya ID06-systemet är utvecklat för att på ett bättre sätt minimera möjligheterna för svartarbete och osund konkurrens samt att göra det svårare att fuska med korten. För att kunna börja använda de nya ID06-korten behöver såväl bolagets vd, kortbeställare och medarbetare legitimera sig med BankID i systemet, vilket kopplar ihop företag, ägare och individ och minskar risken för falska kort. Det kommer även att finnas möjlighet för företag att kräva pinkod vid till exempel inpassering på våra byggarbetsplatser, vilket ökar kontrollen över vilka som befinner sig där.

Det nya ID06-systemet kommer att innehålla en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Det mobila ID06-kort är dessutom ett mycket bra komplement som kommer att lösa en hel del av de problem som uppstår när enskilda personer glömmer, tappar bort eller inte hunnit få sitt nya kort.

Läs mer om att ansluta företaget till ID06 och beställa ID06-kort
Minimera

Digital utbildning och arbetsplatsintroduktion

För att vara säkra på att alla som jobbar på en Skanskaarbetsplats får en likvärdig introduktion och en gemensam lägsta kunskapsnivå, har vi en obligatorisk arbetsplatsintroduktion till våra producerande arbetsplatser. Samtliga personer som är verksamma på någon av våra byggarbetsplatser förväntas genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion och Safe Construction Training, före ankomst till arbetsplatsen.

Introduktion till Skanskas arbetsplatser

 1. Safe Construction Training
  Utbildningen säkerställer en gemensam grundförståelse för de vanligaste riskerna på arbetsplatsen och hur de hanteras på ett säkert sätt. Efter genomförd utbildning med godkänt testresultat registreras resultatet i deltagarens ID06. Det är därför viktigt att deltagaren under utbildningens gång ger sitt godkännande till att resultatet registreras på ID06.

  Du hittar Safe Construction Training här

 2. Skanskas arbetsplatsintroduktion
  Del 1. Värderingar samt Ordnings– och skyddsregler
  Har fokus på våra värderingar, Ordnings– och skydds-regler, hur du ska agera vid nödläge samt den bry-sig-om-kultur vi eftersträvar.
  Del 1 har en giltighetstid på 1 år.

  Del 2. Din nya arbetsplats
  Den är arbetsplatsspecifik och innehåller fakta om arbetsplatsen och information om det viktigaste du behöver veta för att på ett säkert sätt vistas på arbetsplatsen, exempelvis pågående arbeten, särskilda risker aktuella risker.
  Del 2 ska genomföras inför varje ny arbetsplats du ska vistas på.

  Du hittar Skanskas arbetsplatsintroduktion här

Genomförande Skanskas arbetsplatsintroduktion

Grundprincipen är att Skanskas arbetsplatsintroduktion ska genomföras individuellt. Under en övergångsperiod är det dock möjligt att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion i grupp. Det är en tillfällig lösning tills dess att introduktionen är översatt till flera språk och talsynteser är integrerade.

Så här genomför du introduktionen:

 1. Registrera dig.
 2. Genomför del 1 och kvittera att du har tagit del av och förstått Skanska Sveriges Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler. Du intygar att du kommer följa dem så att arbetsplatsen är säker och hälsosam för alla som arbetar där.
 3. Del 2 – Din nya arbetsplats blir tillgänglig efter kvittens av del 1. Sök efter den arbetsplats du ska utföra arbete på, arbetsplatsens namn får du från din kontakt på arbetsplatsen.
 4. Kvittera att du tagit del av och förstått innehållet. Du kommer att följa arbetsplatsens regler så att den är säker och hälsosam för alla som arbetar där.
 5. Arbetsplatsen kommer vid mottagandet följa upp att introduktionen är genomförd och att du är införstådd i både Skanskas värderingar, Ordnings- och skyddsregler och vad som gäller på den specifika arbetsplatsen.

Om gruppgenomförande av introduktionen önskas ska det ske i överenskommelse med arbetsplatsledningen. Varje deltagare ska kvittera att de tagit del och förstått de olika delarna i introduktionen. Detta görs med hjälp av Kvittens gruppgenomförande arbetsplatsintroduktion. Kvittenserna lämnas över till arbetsplatsledningen vid inskrivningen första dagen på arbetsplatsen.