c

Frågor och svar om arbetsledning

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion; hur det går till vid registrering och inloggning samt genomförande.

Om Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion

Varför tar Skanska fram ett digitalt verktyg för att hantera arbetsplatsintroduktioner?
Varför tar Skanska fram ett digitalt verktyg för att hantera arbetsplatsintroduktioner?

Vi vill att alla som kommer till våra arbetsplatser ska vara väl förberedda och vet vad som möter dem och att alla ska få samma information. Är du förberedd kommer mottagandet på arbetsplatsen att bli bättre då vi kan fokusera på det.

Vad händer om underentreprenörer eller samarbetspartners kommer till arbetsplatsen utan att ha genomfört arbetsplatsintroduktionen eller Safe Construction Training?
Vad händer om underentreprenörer eller samarbetspartners kommer till arbetsplatsen utan att ha genomfört arbetsplatsintroduktionen eller Safe Construction Training?

Det är upp till produktionsledningen att besluta om åtgärd. Inget arbete får påbörjas utan genomförd arbetsplatsintroduktion. Från 1 januari 2020 är även Byggbranschens säkerhetsutbildning, Safe construction training obligatorisk.

Varför använder man personnummer istället för ID06 kortnummer vid registreringen till introduktionen?
Varför använder man personnummer istället för ID06 kortnummer vid registreringen till introduktionen?

Kortnumret är endast tillfälligt kopplat till personnumret. Byter du arbetsgivare eller får ett nytt kort så får du även ett nytt kortnummer.

Att registrera sig eller logga in på Skanskas arbetsplatsintroduktion

Vi har inte företagsmejl-adresser för våra anställda. Hur gör vi då?
Vi har inte företagsmejl-adresser för våra anställda. Hur gör vi då?

Om du inte har möjlighet att bereda personliga mejladresser för era anställda. Be dem antingen att använda sin privata mejladress eller skapa en ny mejladress för ändamålet. Det kan göras gratis via t ex Gmail eller Hotmail. En mejladress behövs om t ex behov av att återställa lösenordet finns, men även för att få en notifikation om att introduktionens giltighetstid håller på att löpa ut.

Hur får jag ett konto till Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion?
Hur får jag ett konto till Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion?

Du egenregistrerar dig till Skanskas arbetsplatsintroduktion. När du kommer till startsidan klickar du på boxen registrera och fyller i uppgifterna. För att kunna göra det behöver du uppge följande uppgifter. Namn, personnummer, mejl-adress, företag, organisationsnummer, närmaste chef och telefonnummer samt namn och telefonnummer till närmast anhörig.

Varför måste jag ange personnummer/Identitetsnummer när jag registrerar ett användarkonto?
Varför måste jag ange personnummer/Identitetsnummer när jag registrerar ett användarkonto?

För att Skanskas arbetsplats ska kunna identifiera dig och följa upp genomgången arbetsplatsintroduktion behövs ditt korrekta personnummer/identitetsnummer. Uppföljningen sker med stöd av ditt ID06-kort i de ID06-applikationer arbetsplatsen använder och ditt personnummer/identitetsnummer är kopplat till ditt aktuella ID06-kort du använder på arbetsplatsen. 

Varför måste jag uppge nationalitet när jag registrerar ett användarkonto?
Varför måste jag uppge nationalitet när jag registrerar ett användarkonto?

När du väljer din nationalitet kommer du att se det korrekta formatet du måste ange, det är den grå texten i det fält där du registrerar ditt personnummer/identitetsnummer. Den grå texten försvinner när du börjar registrera ditt personnummer/Identitetsnummer.

Varför måste personnumret/identitetsnumret ha ett korrekt format?
Varför måste personnumret/identitetsnumret ha ett korrekt format?

Ett korrekt format på personnummer/identitetsnummer krävs för att kunna sammankoppla din identitet med ditt aktuella ID06-kort.

Jag har glömt bort mitt användarnamn och lösenord, hur gör jag nu?
Jag har glömt bort mitt användarnamn och lösenord, hur gör jag nu?

När du kommer till startsidan klickar du på länken ”Glömt lösenord?” och fyller i den mejl-adress du använde när du registrerade dig första gången och klickar på boxen Skicka. Mejl-adressen är även ditt användarnamn. När du gjort det kommer du att få ett mejl med instruktioner hur du återställer ditt lösenord.

Att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion

Vilka språk kommer Skanskas arbetsplatsintroduktion att finnas tillgänglig på?
Vilka språk kommer Skanskas arbetsplatsintroduktion att finnas tillgänglig på?

Den gemensamma delen av Skanskas arbetsplatsintroduktion finns på:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska
 • Estniska
 • Litauiska
 • Slovakiska
 • Rumänska
 • Spanska
 • Portugisiska

Den platsspecifika delen beror av vilka språk som arbetsplatsen lagt upp och publicerat den på.

Kan Skanskas arbetsplatsintroduktion genomföras i grupp?
Kan Skanskas arbetsplatsintroduktion genomföras i grupp?

Ja, det går att genomföra introduktionen i grupp, men det krävs ett godkännande från arbetsplatsledningen. Stäm av med arbetsplatsen innan så att du vet vad som förväntas av dig.

Hur ska personer med lässvårigheter klara av att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion?
Hur ska personer med lässvårigheter klara av att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion?

Det kommer att utvecklas en talsyntes vilket gör att du kan få alla texter upplästa. Fram till dess föreslår vi ett gruppgenomförande. Kontakta arbetsplatsledningen för mer information.

Hur lång tid tar det att genomföra arbetsplatsintroduktionen?
Hur lång tid tar det att genomföra arbetsplatsintroduktionen?

Mellan 10 och 30 minuter per del.

Behöver Arbetsplatsintroduktionen genomföras i ett steg, eller kan jag avsluta och fortsätta där jag avslutade senast?
Behöver Arbetsplatsintroduktionen genomföras i ett steg, eller kan jag avsluta och fortsätta där jag avslutade senast?

Du kan avsluta när du vill och gå tillbaka senare och påbörja där du slutade.

Hur får jag information om att giltighetstiden för den Skanskagemensamma arbetsplatsintroduktionen gått ut?
Hur får jag information om att giltighetstiden för den Skanskagemensamma arbetsplatsintroduktionen gått ut?

Varje person kan se sin egen giltighetstid när de är inloggade i arbetsplatsintroduktionen.

Hur vet jag vilken arbetsplats jag ska söka efter för att kunna göra ”Del 2 Din nya arbetsplats” i Skanskas arbetsplatsintroduktion.
Hur vet jag vilken arbetsplats jag ska söka efter för att kunna göra ”Del 2 Din nya arbetsplats” i Skanskas arbetsplatsintroduktion.

Om du inte redan har fått information om arbetsplatsens namn eller projektnummer i Skanskas arbetsplatsintroduktion kontakta arbetsplatsledningen för att få det korrekta namnet eller projektnumret.

Att genomföra Byggbranschens säkerhetsutbildning, Safe construction training

Vilka språk finns Byggbranschens säkerhetsutbildning, Safe construction training tillgänglig på?
Vilka språk finns Byggbranschens säkerhetsutbildning, Safe construction training tillgänglig på?

Den finns för närvarande tillgänglig på följande språk:

 • svenska
 • engelska
 • finska
 • polska
 • tyska
 • tjeckiska
 • ryska
 • estniska
 • lettiska
 • slovakiska
Går det att genomföra Safe Construction Training i grupp?
Går det att genomföra Safe Construction Training i grupp?

Ja, dock måste kontrollfrågorna besvaras individuellt.

Hur lång tid tar det att genomföra Safe Construction Training?
Hur lång tid tar det att genomföra Safe Construction Training?

Mellan 60-80 minuter

Hur vet vi att de verkligen har läst och förstått innehållet i arbetsplatsintroduktionen?
Hur vet vi att de verkligen har läst och förstått innehållet i arbetsplatsintroduktionen?

Vi kan aldrig veta till 100 % att innehållet har lästs och förståtts, lika lite som vi vid en analog arbetsplatsintroduktion kan veta personerna har lyssnat och förstått. För att minimera risken har vi efter varje avsnitt i arbetsplatsintroduktionen lagt in en kvittens. Utöver det ska platsledningen ställa ett par lärande kontrollfrågor vid inskrivningstillfället för att på så sett säkerställa att personen har genomfört introduktionen.

Senast uppdaterad: 2024-01-10