c

FAQ Arbetsledning

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Skanskas nya sätt att introducera till producerande arbetsplatser, hur registrering och inloggning till Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion går till samt hur genomförandet går till.

Om Skankas nya sätt att introducera till producerande arbetsplatser

Varför tar Skanska fram ett nytt arbetssätt och verktyg för att hantera arbetsplatsintroduktionen?

Svar: Vi vill att alla som kommer till våra arbetsplatser ska vara väl förberedda och vet vad som möter dem och att alla ska få samma information. Är du förbered kommer mottagandet på arbetsplatsen att bli bättre då ni kan fokusera på det.

Vad innebär det att det nya sättet för arbetsplatsintroduktion ska vara infört till första januari 2020?

Svar: Alla projekt som påbörjas efter den 1 augusti 2019 samt pågående projekt som stäcker sig över årsskiftet 2019/20 ska ha gått över till den nya rutinen för arbetsplatsintroduktion. Alla medarbetare och samarbetspartners ska ha genomfört Safe Construction Training med godkänt resultat senast 1 Juli 2020.

Vad händer om underentreprenörer eller samarbetspartners kommer till arbetsplatsen utan att ha genomfört arbetsplatsintroduktionen eller Safe Construction Training?

Svar: Det är upp till produktionsledningen att besluta om åtgärd. Inget arbete får påbörjas utan genomförd arbetsplatsintroduktion.

Läs mer om introduktionen
Minimera

Att registrera sig eller logga in på Skanskas arbetsplatsintroduktion

Vi har inte företagsmejl-adresser för våra anställda. Hur gör vi då?

Svar: Om du inte har möjlighet att bereda personliga mejladresser för era anställda. Be dem antingen att använda sin privata mejladress eller skapa en ny mejladress för ändamålet. Det kan göras gratis via t ex Gmail eller Hotmail. En mejladress behövs om t ex behov av att återställa lösenordet finns, men även för att få en notifikation om att introduktionens giltighetstid håller på att löpa ut.

Hur får jag ett konto till Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion?

Svar: Du egenregistrerar dig till Skanskas arbetsplatsintroduktion. När du kommer till startsidan klickar du på boxen registrera och fyller i uppgifterna. För att kunna göra det behöver du uppge följande uppgifter. Namn, personnummer, mejl-adress, företag, organisationsnummer, närmaste chef och telefonnummer samt namn och telefonnummer till närmast anhörig.

Jag har glömt bort mitt användarnamn och lösenord, hur gör jag nu?

Svar: När du kommer till startsidan klickar du på länken ”Glömt lösenord?” och fyller i den mejl-adress du använde när du registrerade dig första gången och klickar på boxen Skicka. Mejl-adressen är även ditt användarnamn. När du gjort det kommer du att få ett mejl med instruktioner hur du återställer ditt lösenord.

Läs mer om registrering och inloggning
Minimera

Att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion

Vilka språk kommer Skanskas arbetsplatsintroduktion att finnas tillgänglig på?

Svar: Inledningsvis kommer arbetsplatsintroduktionen att finnas på svenska och engelska. När vi känner oss trygga med innehållet kommer den att översättas till ytterligare ett tio-tal språk.

Kan Skanskas arbetsplatsintroduktion genomföras i grupp?

Svar: Ja, det går att genomföra introduktionen i grupp, men det krävs ett godkännande från arbetsplatsledningen. Stäm av med arbetsplatsen innan så att du vet vad som förväntas av dig.

Hur ska personer med lässvårigheter klara av att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion?

Svar: Det kommer att utvecklas en talsyntes vilket gör att du kan få alla texter upplästa. Fram till dess föreslår vi ett gruppgenomförande. Kontakta arbetsplatsledningen för mer information.

Hur lång tid tar det att genomföra arbetsplatsintroduktionen?

Svar: Mellan 10 och 30 minuter per del.

Behöver Arbetsplatsintroduktionen genomföras i ett steg, eller kan jag avsluta och fortsätta där jag avslutade senast?

Svar: Du kan avsluta när du vill och gå tillbaka senare och påbörja där du slutade.

Hur får jag information om att giltighetstiden för den Skanskagemensamma arbetsplatsintroduktionen gått ut?

Svar: Varje person kan se sin egen giltighetstid när de är inloggade i arbetsplatsintroduktionen.

Hur vet jag vilken arbetsplats jag ska söka efter för att kunna göra ”Del 2 Din nya arbetsplats” i Skanskas arbetsplatsintroduktion.

Svar: Om du inte redan har fått information om arbetsplatsens namn eller projektnummer i Skanskas arbetsplatsintroduktion kontakta arbetsplatsledningen för att få det korrekta namnet eller projektnumret.

Läs mer om Skanskas arbetsplatsintroduktion
Minimera

Att genomföra Safe Construction Training

Vilka språk finns Safe Construction Training tillgänglig på?

Svar: Utbildningen finns på följande språk:

  • svenska
  • engelska
  • finska
  • polska
  • tyska
  • tjeckiska
  • ryska
  • estniska
  • lettiska
  • slovakiska

Går det att genomföra Safe Construction Training i grupp?

Svar: Ja, dock måste kontrollfrågorna besvaras individuellt.

Hur lång tid tar det att genomföra Safe Construction Training?

Svar: Mellan 60-80 minuter

Hur vet vi att de verkligen har läst och förstått innehållet i arbetsplatsintroduktionen?

Svar: Vi kan aldrig veta till 100 % att innehållet har lästs och förståtts, lika lite som vi vid en analog arbetsplatsintroduktion kan veta personerna har lyssnat och förstått. För att minimera risken har vi efter varje avsnitt i arbetsplatsintroduktionen lagt in en kvittens. Utöver det ska platsledningen ställa ett par lärande kontrollfrågor vid inskrivningstillfället för att på så sett säkerställa att personen har genomfört introduktionen.

Läs mer om Safe Construction Training
Minimera