c

Arbetsmiljö och säkerhet

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. För oss innebär ett hållbart arbetsliv att alla ska komma till jobbet utan risk att skada sig eller bli sjuk.

Men det betyder mer än så. Vi vill att alla ska ha en trygg och säker arbetsmiljö där man trivs, kommer till sin rätt och dessutom har möjlighet till balans i livet.

Vi arbetar säkert eller inte alls

I arbetsmiljöarbetet riskbedömer, genomför och följer vi upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor.

 

Alla räknas

Genom kunskap, stöd och nära ledarskap får varje individ förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

 

Bättre tillsammans

Branschsamverkan är en nyckel till framgång. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö.

 

En riskfylld branch

För oss är det självklart att alla ska komma hem friska och oskadda från arbetet varje dag. Eftersom byggbranschen är en av Sveriges mest riskfyllda branscher arbetar vi ständigt för att driva våra arbetsplatser på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi sätter upp höga mål för arbetsmiljöarbetet och strävar efter att vara ledande i branschen.

Medarbetare som mår bra

Medarbetare som trivs, mår bra och får rätt förutsättningar kan prestera bra och samtidigt ha energi över när arbetsdagen är slut.

Därför arbetar vi med förebyggande friskvård såsom morgonuppvärmning, hälsoundersökningar, friskvårdsbidrag, och utbildning av medarbetare och chefer. Vid tidiga tecken på ohälsa och mer djupgående problematik erbjuder vi rehabilitering.

Exempel på arbetsmiljöinitiativ

Senast uppdaterad: 2024-06-19