c

Säkerhet och hälsa

Vårt mål är säkra och hälsosamma arbetsplatser där alla trivs, mår bra och kommer till sin rätt. För att nå dit behövs en tydlig struktur och systematik tillsammans med en kultur där vi bryr oss om varandra.

Så här arbetar vi

För oss är det självklart att alla ska komma hem friska och oskadda från arbetet varje dag. Eftersom byggbranschen är en av Sveriges mest riskfyllda branscher arbetar vi ständigt för att driva våra arbetsplatser på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi sätter upp höga mål för arbetsmiljöarbetet och strävar efter att vara ledande i branschen.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöker, riskbedömer, genomför och följer vi upp verksamheten för att förebygga både ohälsa och olycksfall. Erfarenheter från projekt och arbetsplatser runt om i världen ligger till grund för bland annat våra säkra arbetsmetoder. Om något upplevs riskfyllt har varje medarbetare en rättighet och en skyldighet att stoppa arbetet. Vi arbetar säkert – eller inte alls.

Branschssamverkan en nyckel till framgång

Vi medverkar i branschens stora samarbetsforum och är aktiva i framtagandet av branschgemensamma standarder och utbildningar. Exempelvis är vi aktiva medlemmar i föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen Håll nollan, Säkerhetskulturnätverket SÄKU, Sveriges branschförening för säkrare vägar SBSV och Hälsobyggnätverket. Dessutom är vi delaktiga i framtagandet av Byggbranschens säkerhetspark – en unik träningspark för praktisk utbildning i säkerhet.

Medarbetare som mår bra

Vi arbetar för att alla som verkar på Skanskas arbetsplatser ska ha ett hållbart arbetsliv. Medarbetare som trivs, mår bra och får rätt förutsättningar kan prestera bra och samtidigt ha energi över för att göra det man tycker är viktigt efter jobbet. Därför arbetar vi både med:

  • förebyggande friskvård såsom morgonuppvärmning, hälsoundersökningar, friskvårdsbidrag, fysisk behandling och utbildning av medarbetare och chefer.
  • rehabilitering både vid tidiga tecken på ohälsa och vid mer djupgående problematik.

En kultur präglad av omtanke och engagemang

Säkra och hälsosamma arbetsplatser får vi först när vi har en kultur som präglas av omtanke och engagemang. Det innebär att alla tar ansvar för att inkludera varandra, bygga relationer och att hjälpas åt. Därför finns säkerhetskulturarbetet med som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Certifierad arbetsmiljö

2011 blev vi det första rikstäckande bygg- och anläggningsbolaget med certifiering enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Nu är vi certifierade enligt ISO 45001.

Genom att bry oss om varandra, följa överenskomna rutiner och aldrig gå förbi när vi ser ett osäkert beteende så skapar vi säkra och hälsosamma arbetsplatser i hela vår verksamhet.

 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-21