Electric site utsläppsfri bergtäkt

Electric site – världens första utsläppsfria bergtäkt

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medför. Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Tillsammans med Volvo Construction Equipment genomför Skanska just nu ett test med eldrivna och självkörande grävmaskiner, dumpers och hjullastare på vår bergtäkt Vikan i Göteborg. Projektet syftar till mer energisnål och effektiv berghantering och omfattar utveckling av nya maskiner och förändrade arbetssätt, samt styrsystem för täkters verksamhet. 

Självkörande minidumprar

För att effektivisera kedjan på bergtäkten så har den digitaliserats och automatiseras. Maskinerna som används är åtta självkörande minidumprar av modell HX2, den kabelanslutna grävmaskinen EX1 samt den elhybridbaserade hjullastaren LX1. Under varje cykel, som tar sju till tio minuter, kör minidumprarna själv till laddningsstationen för att ladda sina batterier.

De nya maskinerna medför mindre dieselavgaser och därmed lägre koldioxidutsläpp, högre säkerhet på arbetsplatsen samt mindre buller från de eldrivna fordonen.

95 procent lägre koldioxidutsläpp

Målet med Electric site är att minska koldioxidutsläppen. Under produktionstestet hoppas man kunna minska utsläppen med 95 procent och ha upp till 25 procent lägre total driftskostnad.

En säkrare arbetsplats

På Electric site är inte bara hållbarheten i fokus. Även säkerheten är en viktig aspekt. Eftersom många av maskinerna är självgående kommer det att finnas färre människor på arbetsplatsen vilket resulterar i en ökad säkerhetsnivå. Men att arbeta med automatisering kräver också en ökad planering och samordning. Och en god planering är grunden till säkrare arbetsplatser.

Samarbete med Volvo

Electric site är ett samarbete mellan Volvo CE och Skanska. Volvo CE koordinerar projektet och ansvarar för att utveckla maskiner och systemlösningar medan Skanska förser projektet med logistiklösningar och kunskap om produktionsvillkoren i täkter. Energimyndigheten är med och finansierar Electric site. I utvecklingsprojektet deltar även Linköpings universitet och Mälardalens universitet.

Eldriven hjullastare HX1 på Electric site sedd från sidan
1 av 14 Hjullastaren är en hybrid, dvs den drivs med batteri, men har även en dieselmotor som komplement för tyngre laster
Hybridhjullastare på Electric site sedd från sidan
2 av 14 Hjullastaren är en hybrid, dvs den kan drivas på både batteri och diesel
Gruppbild med Melker Jernberg, Martin Lundstedt, Mikael Damberg samt Anders Danielsson.
3 av 14 Dessa fyra män invigde testet av Electric site. Från vänster: Melker Jernberg, VD Volvo Construction Equipment, Martin Lundstedt, VD Volvo AB, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (s), samt Anders Danielsson, VD Skanska AB.
Dumper som lämnar laddstationen sedd bakifrån
4 av 14 Här ser vi den självgående batteridrivna dumpern HX2 på väg ut från laddningsstationen.
Översiktsbild över anläggningen
5 av 14 Stenen krossas till olika dimensioner, beroende på vad den ska användas till
Blå lastbil med släp sedd snett ovanifrån
6 av 14 En täkt är en farlig arbetsplats, med många tunga transporter
Dumper och hjullastare tillsammans
7 av 14 Självgående autonom dumper och hybrid-hjullastare
Krossad sten tippas i en hög
8 av 14 Den krossade stenen tippas i högar för respektive storlek
Översiktsbild över fordon och testområdet
9 av 14 Här ser man de självgående dumprarna HX2 samt EX1, grävmaskinen som drivs med el via kabel
Krosslinor på avstånd på Electric site
10 av 14 Vikan Göteborg krosslinor på avstånd
Självgående batteridriven dumper på Electric site
11 av 14 Den autonoma batteridrivna dumpern HX2 laddas i varje runda den kör
Översiktsbild av Electric site
12 av 14 Så här funkar det i Electric site
Grävmaskin som står nära kant på Electric site
13 av 14 Denna grävmaskin är inte en del av Electric site. Electric sites maskiner är ljusgröna
Bild på projektledarna Uwe från Volvo CE och Andreas från Skanska
14 av 14 Uwe Muller från Volvo CE och Andreas Sunesson från Skanska är projektledare för Electric site