c

Digitala utbildningar för leverantörer

Vi ställer höga krav på att alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser bidrar till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Här har vi samlat digitala utbildningar som ger våra leverantörer en introduktion till några av våra säkra arbetsmetoder.

Så funkar det

Samtliga utbildningar kan genomföras individuellt eller i grupp. För de utbildningar som innehåller ett kunskapstest gäller nedan.

  • Om du går utbildningen själv, gör du det avslutande kunskapstestet digitalt. Efter godkänt test kan du skriva ut ett diplom och visa det för Skanskas produktionsledning.
  • Genomför ni utbildningen i grupp, förbereder ansvarig chef det avslutande kunskapstestet genom att skriva ut frågorna och dela ut dem till deltagarna. Länk finns på utbildningens startsida.
  • Efter godkänt test skriver ansvarig chef ett intyg där namn på utbildning, datum, företagsnamn och deltagares namn framgår. Intyget överlämnas sedan till Skanskas produktionsledning.

 

Uppförandekod för leverantörer

Utbildningen består av tre olika delar. Vi rekommenderar att du går igenom dem i ordning. Den sista delen – ett enklare test – kan du inte komma åt förrän du har gått igenom de andra delarna.

OBS! Länken till Uppförandekoden i utbildningsmaterialet fungerar inte, använd länkarna nedan.

Uppförandekod för leverantörer(PDF)
Gå till utbildningen Uppförandekod för leverantörer
Go to training Supplier Code of Conduct

Safe Construction Training

Byggbranschens webbaserade säkerhetsutbildning är obligatorisk för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Utbildningen har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.
Från 1 juli 2021 ska utbildningen också vara registrerad i ID06 kompetensdatabas.

Safe Construction Training 

ID06 kompetensdatabas

Skanskas arbetsplatsintroduktion

Alla som arbetar på våra producerande arbetsplatser måste genomföra Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion innan ankomst till arbetsplatsen.

Du hittar Skanskas arbetsplatsintroduktion här.

Lyftoperationer

Denna utbildning ger dig en introduktion till Skanskas säkra arbetsmetod för lyftoperationer. Utbildningen innehåller de olika faserna som ingår i arbetssättet för lyftoperationer.

Gå till utbildningen Lyftoperationer
Go to the e-education Lifting operations (English version)

Säker schakt

Skanskas arbetsmetod för säker schakt bidrar till att göra schaktarbetet så effektivt och säkert som möjligt. Säker schakt är en obligatorisk grundutbildning för alla som ska planera, ansvara för och arbeta med eller i närheten av schakter på någon av Skanskas arbetsplatser.

Gå till utbildningen Säker schakt

Belastningsergonomi

Skanskas film om belastningsergonomi ökar din medvetenhet och kunskap om belastningsergonomi och hur man kan arbeta förebyggande för ett hållbart yrkesliv.

Gå till utbildningsfilmen Belastningsergonomi
Go to the training film Ergonomics (English version)

Damm

Genom vår film får du en första bra introduktion om damm. Denna informationsfilm passar bra att användas i grupp för diskussion och kan även användas individuellt.

Gå till utbildningsfilmen Dammande arbetsmiljö

Go to the training film Dusty Work Enviroment:(English version)

Vibrationer

Vår säkra arbetsmetod för vibrationer innehåller flera olika hjälpmedel som beskriver hur arbetet med vibrationer ska planeras, genomföras och följas upp för att vi på bästa sätt ska kunna skydda oss.

Gå till utbildningsfilmen Vibrationsskador
Go to the training film Vibration injuries, (English version)

Lastning, lossning och godshantering

Genom att följa arbetssättet och använda de hjälpmedel som finns för lastning, lossning och godshantering bidrar du till att nå Skanskas mål om säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Gå till utbildningen Lastning, lossning och godshantering.

Slumpvisa alkohol- och drogtester på projekt

Klicka på länken för att få information om hur testerna går till i praktiken.

Utbildning hos extern leverantör

Senast uppdaterad: 2023-09-06