c

Kulturen bygger vi tillsammans

Vi sätter människan i centrum. Det är avgörande för oss på Skanska. Vi jobbar varje dag med att göra samhället bättre för alla. Allt vi bygger, bygger vi för kommande generationer.

En bra företagskultur byggs genom gemensamma attityder och beteenden. Kunder och medarbetare ställer höga krav på våra värderingar och här spelar företagskulturen en viktig roll. 

På Skanska tar vi tillvara allas olikheter för att kunna prestera – utan onödiga begränsningar. Vi uppmuntrar ansvarstagande, nyfikenhet och lärande. Med hållbarhet i fokus strävar vi efter att hitta nya och innovativa metoder. Oavsett var du jobbar eller i vilken roll, så blir vi ännu bättre när vi tillsammans skapar de bästa lösningarna .

Våra värderingar

För oss är Skanskas värderingar centrala i allt vi gör. De hjälper oss att bygga en positiv och inkluderande kultur som underlättar för oss att nå våra mål. Ett viktigt fokus är att främja hållbara och trivsamma arbetsplatser där alla kan komma till sin rätt, utvecklas och lära av varandra.​

Värna om livet

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Vi går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt.  Vi främjar hälsa och välbefinnande.

Etiskt och öppet

Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar.

Bättre tillsammans

Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kunskap.

Vid kundens sida

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder och deras kunder. Vi hjälper våra kunder att göra sina visioner till verklighet.

Lärande i vardagen

Att testa och våga tänka nytt är en viktig del i vår vardag. Vi tror på kompetensutbyte oavsett var du jobbar inom Skanska. Enligt oss är det då vi blir som absolut bäst. Kunskap och gemenskap leder till framgång.

På Skanska får du möjlighet till utmaning och utvecklande karriärvägar. Läs mer på sidan 

Utvecklas med oss

Framgång byggs på starka värderingar

Engagerade medarbetare som delar våra starka värderingar gör oss till ett framgångsrikt företag och bygger upp ett förtroende hos medarbetare, partners och kunder. 

I vår Uppförandekod definieras hur vi på Skanska ska uppföra oss när vi interagerar med varandra, våra kunder och i de samhällen där vi verkar. 

Skanskas Uppförandekod (PDF)

Lär känns oss ännu bättre

Det finns mycket mer att läsa om Skanska, vår verksamhet och hur vi arbetar. Vill du fördjupa dig ytterligare – läs gärna vidare.

Läs mer om Skanska