c

Produkter och tjänster inom asfalt

När du behöver hjälp med vägarbeten så finns vi där för att hjälpa dig. Oavsett storlek så har vi resurser för just dina behov. Vi är ditt trygga val och kan hjälpa dig eller din slutkund utifrån era krav och önskemål.

Vi på Skanska är din samarbetspartner när du behöver hjälp med vägarbeten. Oavsett storlek så har vi rätt resurser att möta dina behov. Vi är ditt trygga val och kan med vår breda erfarenhet möta dig eller din slutkunds krav och önskemål. Vi asfalterar även färdigberedda ytor.

Asfaltteknisk rådgivning

Vårt fokus är att hitta kostnadseffektiva lösningar med rätt asfaltkvalitet till varje uppdrag. Skanska har lång och gedigen erfarenhet inom asfaltområdet. Våra duktiga asfalttekniker står redo att stötta dig i såväl stora som små uppdrag.

Vi gör allt i från högtrafikerade vägar, industriplaner och hamnar till gator och cykelbanor. Vi garanterar alltid samma höga kvalitet på levererad massa och färdig beläggning.

Vi kan hjälpa till med utomhusarbeten som till exempel att bygga anlägga lekplatser, plantera växter, lägga gräsmattor och plattor, bygga anlägga parkeringsplatser, linjemålning av parkeringsplatser och sätta upp motorvärmarstolpar med mera.

Avlasta och förenkla

Vi kan också bereda ytan, det vill säga terrassera, finjustera, dimensionera, med mera, för att sedan asfaltera, måla linjer samt montera räcken och skyltar. Du som kund kan få en mängd olika tjänster som förenklar arbetet. Oavsett om det är nyproduktion av asfaltytor eller reparationer och ytskikt så kan vi avlasta i arbetet. Vi tar helhetsansvar från markberedning till asfaltering.

Asfalt med lägre klimatpåverkan

Skanskas utveckling av asfalt med lägre klimatpåverkan hjälper dig som kund att minska ditt klimatavtryck. I vissa fall kan vi erbjuda en asfalt med nettonoll klimatpåverkan.

Asfalt med lägre klimatpåverkan tillverkas alltid i ett asfaltverk som drivs av fossilfritt bränsle, den innehåller en hög andel returasfalt och där det är möjligt ersätter förnybara bindemedel en viss del bitumen.

Dessa tre delar gör att våra asfaltprodukter halverar sina utsläpp från 2015 och därmed möter Trafikverkets klimatmål för 2030, utan att asfaltens egenskaper och kvalitet påverkas. Vid några av våra verk kan vi erbjuda vår produkt asfalt BioZero som har ett nettonoll-utsläpp och når Trafikverkets mål för 2045.

Senast uppdaterad: 2023-10-11