c

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi på Skanska investerar och ansvarar för hela processen – från idé och markköp till färdigt projekt. Vi finansierar, utvecklar och skapar byggnader, vägar och anläggningar som tillsammans formar nya stadsdelar.

Genom att sammanföra finansiering med kunskap om projektering och byggprocess skapar vi inspirerande och hållbara projekt. Tack vare 130 års erfarenhet, och med en verksamhet som täcker alla delar i byggprocessen, kan vi på Skanska klara komplexa utvecklingsprojekt. Det är en enorm styrka att ha rätt kompetens oavsett hur stor utmaningen är.

Skanska investerar och utvecklar bland annat kontor, skolor, bostäder, vägar och broar. Eftersom vi utvecklar och bygger allt själva håller de färdiga produkterna alltid hög kvalitet. 

Tillsammans med kommuner och landsting vill vi skapa en hållbar samhällsutveckling. Vi utvecklar visioner till verklighet genom att erbjuda hållbara, funktionella och kostnadseffektiva lösningar samt finansieringsmodeller.

I samarbete med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid.

Läs mer om våra samarbetsformer