c

Projektutveckling

För oss på Skanska innebär projektutveckling möjligheten att investera i ett bättre samhälle. Som hållbar samhällsutvecklare finansierar, utvecklar och utför vi hållbara projekt. Vi skapar byggnader, vägar och anläggningar som tillsammans formar nya stadsdelar.

Malmö Live, Malmö
1 av 5 Malmö Live, Malmö
Studio, Malmö
2 av 5 STUDIO, Malmö
Sthlm New, Stockholm
3 av 5 Sthlm New, Stockholm
Projektutveckling Flemingsberg, Huddinge
4 av 5 Flemingsberg, Huddinge
Entré Lindhagen, Stockholm
5 av 5 Entré Lindhagen, Stockholm

Projektutveckling betyder att vi på Skanska investerar och ansvarar för hela processen från idé och markköp till färdigt projekt. Ibland i egen regi, ibland tillsammans med en partner. Vi för samman finansiering med kunskap om projektering och byggprocess för att skapa inspirerande och hållbara projekt. Därmed hjälper vi våra kunder att nå framgång.

Vi på Skanska klarar komplexa utvecklingsprojekt tack vare 130 års erfarenhet och en verksamhet som täcker alla delar i byggprocessen. Det är en enorm styrka att ha rätt kompetens oavsett hur stor utmaningen är.

"Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder och deras kunder. Genom att erbjuda vår erfarenhet och kompetens hjälper vi dem att nå framgång."

Skanska erbjuder alla produkter i ett stadsutvecklingsprojekt. Vi investerar och utvecklar bland annat kontor, skolor, bostäder, vägar och broar. Eftersom vi utvecklar och bygger allt själva tillsammans med kvalificerade underentreprenörer, håller de färdiga produkterna alltid hög kvalitet.

Från vision till verklighet

Tillsammans med kommuner och landsting vill vi skapa en hållbar samhällsutveckling. Vi utvecklar visioner till verklighet genom att erbjuda hållbara, funktionella och kostnadseffektiva lösningar samt finansieringsmodeller.

Hållbarhet och säkerhet formar allt vi gör

Banbrytande projekt skapas när erfarenhet kombineras med stort engagemang och nytänkande. Nya hållbara lösningar är alltid vår målsättning. Vi på Skanska tar ansvar för att klara de samhällsutmaningar världen står inför.

Arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Vi arbetar säkert eller inte alls. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Alla våra utvecklingsprojekt präglas av vårt arbete inom hållbarhet och säkerhet.

Senast uppdaterad: 2019-09-18