c

Offentlig privat samverkan, OPS

Offentlig privat samverkan (OPS) är ett samlingsnamn för flera olika typer av samverkan mellan offentliga och privata aktörer. I grunden är det en upphandlingsform med ett långsiktigt avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör.

Den omfattande renoveringen av LaGuardia-flygplatsen i New York genomförs som ett OPS-projekt

Vid utveckling av ett projekt tar en entreprenör ett helhetsansvar för projektering, bygg, drift, underhåll och finansiering över en längre tidsperiod. Entreprenören ansvarar också för att projektet färdigställs i tid och inom budget.

OPS-modellen skiljer sig från andra samverkansformer på så vis att den till viss del bygger på extern privat finansiering. Den externa finansieringen kan utgöra en större eller mindre del av projektets totalkostnad och kan komma från entreprenören, banker eller pensionsfonder.

Fastigheten eller anläggningen ägs hela tiden av det offentliga och överlämnas vid projekttidens slut i nyskick. Projekt genom offentlig-privat samverkan har en lång garantitid och lämpar sig oftast bäst för större och komplexa projekt där ägandet av fastigheten ska kvarstå hos det offentliga men då man vill fördela betalningen över tiden, likt en hyra.

Det här är OPS

Senast uppdaterad: 2023-10-03