c

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Här presenteras vår vd och ledningsteamet för Skanska Sverige samt vår organisation.

Vd

Gunnar Hagman

COO/Operativ chef

Anders Renström

Asfalt och Betong, Vice vd

Per Åkerman

Hus Bostäder, Vice vd

Håkan Stenström

Hus Kommersiellt, Vice vd

Lars Jonson

Väg och anläggning, Vice vd

Lars Lindberg

Affärsutvecklingsdirektör, Vice vd

Alexandra Laurén

CFO/Ekonomi- och finansdirektör

Magnus Persson

HR-direktör

Anna Wenner

Chefsjurist

Helena Knutsson

Direktör för arbetsmiljö och hållbarhet

Anders Erlandsson
Senast uppdaterad: 2017-05-22