c

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Här presenteras vår vd och ledningsteamet för Skanska Sverige samt vår organisation.

Vd Skanska Sverige

Magnus Persson

Industrial Solutions, vice vd

Anders Rehnström

Väg och anläggning, vice vd

Lars Lindberg

Hus projektutveckling, vice vd

Eva Torberger

Hus byggverksamhet, vice vd

Staffan Andersson

Operativ chef

Dan-Magnus Sköld

Finans- och ekonomidirektör

Pontus Winqvist

Chefsjurist

Helena Knutsson

HR-direktör

Jonas Andé

Hållbarhets- och innovationsdirektör

Sara Gorton
Senast uppdaterad: 2023-02-01