c

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Här presenteras vår vd och ledningsteamet för Skanska Sverige samt vår organisation.

Gunnar Hagman

Gunnar Hagman

Vd

Anders Rehnström

COO/Operativ chef

Per Åkerman

Per Åkerman

Asfalt och Betong
Vice vd

Håkan Stenström

Håkan Stenström

Hus Bostäder
Vice vd

Lars Jonsson

Lars Jonson

Hus Kommersiellt
Vice vd

Lars Lindberg

Lars Lindberg

Väg och anläggning
Vice vd

Alexandra Laurén

Affärsutvecklingsdirektör Vice vd

Magnus Persson

Magnus Persson

CFO/Ekonomi- och finansdirektör

Anna Wenner

Anna Wenner

HR-direktör

Helena Knutsson

Helena Knutsson

Chefsjurist

Anders Erlandsson

Anders Erlandsson

Direktör för arbetsmiljö och hållbarhet

Senast uppdaterad: 2017-05-22