c

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Här presenteras vår vd och ledningsteamet för Skanska Sverige samt vår organisation.

Vd Skanska Sverige

Gunnar Hagman

Industrial Solutions, vice vd

Anders Rehnström

Hus, vice vd

Magnus Persson

Väg och anläggning, vice vd

Lars Lindberg

Hus Projektutveckling, vice vd

Alexandra Laurén

COO/Operativ chef

Anders Erlandsson

CFO/Ekonomi- och finansdirektör

Louise Hallqvist

Chefsjurist

Jenny Bergendorff

HR-direktör

Jonas Andé

Affärsutvecklingsdirektör

Lars Jonson
Senast uppdaterad: 2021-11-30