c

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och Förvaltningsfastigheter. Här presenteras vd och ledningsteamet för Skanska Sverige.

Vd Skanska Sverige

Magnus Persson

CEO

Industrial Solutions, vice vd

Anders Rehnström

EVP Industrial Solutions

Väg och anläggning, vice vd

Anna Linder

EVP Civil operations

Hus projektutveckling, vice vd

Eva Torberger

EVP Building development operations

Hus byggverksamhet, vice vd

Staffan Andersson

EVP Building construction operations

Operativ chef

Dan-Magnus Sköld

COO

Finans- och ekonomidirektör

Caroline Walméus

CFO

Chefsjurist

Helena Knutsson

Legal council

HR- och kommunikationsdirektör

Jonas Andé

SVP HR and Communications

Hållbarhets- och innovationsdirektör

Sara Gorton

SVP Sustainability and Innovations

Senast uppdaterad: 2024-07-01