c

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Här presenteras vår vd och ledningsteamet för Skanska Sverige samt vår organisation.

Vd Skanska Sverige

Gunnar Hagman

Industrial Solutions, vice vd

Anders Rehnström

Hus, vice vd

Magnus Persson

Väg och anläggning, vice vd

Lars Lindberg

Hus, projektutveckling

Anders Erlandsson

Finans- och ekonomidirektör

Pontus Winqvist

Chefsjurist

Helena Knutsson

HR-direktör

Jonas Andé

Operativ chef

Lars Jonson
Senast uppdaterad: 2022-10-31