c

För leverantörer

Vi vill skapa en hållbar och säkrad leverantörsbas. Det gör vi genom att tillsammans med våra leverantörer agera utifrån våra värderingar och säkerställa att våra hållbarhetsområden genomsyrar vårt arbete.

Så här väljer vi leverantörer

En viktig grundförutsättning inom Skanska är att alla våra leverantörer uppfyller både lagkrav och grundläggande Skanskakrav. För att bli leverantör till Skanska behöver du bli förkvalificerad och inneha en godkänd förkvalificering, skattestatus och kreditbedömning.

Läs mer om att bli förkvalificerad

Vi utvecklas tillsammans

Vi vill skapa ett samarbete som främjar ständiga förbättringar. Genom uppföljningar initierar Skanska gemensamma förbättringsåtgärder tillsammans med leverantören. På så sätt utvecklas prestationerna hela tiden.

Bra prestation ger fördelar i flera projekt

Inom Skanskas arbetar vi mycket med kunskapsöverföring mellan projekten där vi lyfter hur leverantörerna presterar. När en leverantör genomfört sin leverans till ett projekt finns möjlighet för projektet att genomföra en utvärdering. Detta gör det möjligt för nya projekt att välja leverantörer som vi vet har presterat väl i tidigare samarbeten med Skanska.

Senast uppdaterad: 2022-01-21