c

För leverantörer

Vi vill skapa en hållbar och säkrad leverantörsbas. Det gör vi genom att tillsammans med våra leverantörer agera utifrån våra värderingar och säkerställa att de efterlevs i alla led.

Fakturering

Skanska har vissa krav som behöver uppfyllas för att er faktura ska kunna hanteras i vårt system. Dessa krav måste vara uppfyllda för att fakturan ska hanteras och betalas.

Läs mer om fakturering

Leverantörsportalen

Skanskas Leverantörsportal är tillgänglig för befintliga leverantörer till Skanska. Skanskas Leverantörsportal används vid genomförande av förkvalificering och vid hantering av order.

Gå till Leverantörsportalen

Digitala utbildningar

Vi har samlat de digitala utbildningar som ger våra leverantörer en introduktion till några av våra säkra arbetsmetoder.

Titta på våra digitala utbildningar

Arbetsmiljö och säkerhet

För att nå vårt mål om säkra och hälsosamma arbetsplatser behövs både struktur och systematik tillsammans med en kultur där vi bryr oss om varandra.

Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet

Innan ankomst

Du som leverantör ska känna till vad som förväntas av dig. Därför finns det några saker du bör veta innan ankomst till arbetsplatsen.

Viktigt att veta innan ankomst

Dokument för leverantörer

Vi har samlat alla våra dokument som är viktiga för dig som är leverantör till Skanska att känna till.

Gå till dokumenten

Projektering

Standarder, anvisningar och stöddokumentation som tagits fram inom branschen genom BEAst med stöd av SBUF. 

Gå till projektering 

En bättre affärskultur

Alla på Skanska har ett gemensamt ansvar att skapa en sund och etisk affärskultur. Hur vi uppträder i vårt dagliga arbete avgör hur människor i vårt företag ser på varandra och hur vår omvärld ser på oss.

Läs mer om vår affärskultur

Visselblåsartjänst

Vi uppmanar alla som arbetar på våra arbetsplatser att säga ifrån om de misstänker brott mot vår uppförandekod. Även den som inte är Skanska-anställd, exempelvis kund eller leverantör, kan anmäla.

Läs mer om vår visselblåsartjänst

Miljö och klimat

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid. Vi jobbar aktivt med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om vårt miljöarbete

Rekommenderade leverantörssidor