c

För leverantörer

Vi vill skapa en hållbar och säkrad leverantörsbas. Det gör vi genom att tillsammans med våra leverantörer agera utifrån våra värderingar och säkerställa att de efterlevs i alla led.

Fakturering

Skanska har vissa krav som behöver uppfyllas för att er faktura ska kunna hanteras i vårt system. Dessa krav måste vara uppfyllda för att fakturan ska hanteras och betalas.

Läs mer om fakturering

Du som är inbjuden till förkvalificering

Skanskas Leverantörsportal är tillgänglig för befintliga leverantörer till Skanska. Skanskas Leverantörsportal används vid genomförande av förkvalificering och vid hantering av order.

Gå till Leverantörsportalen

Innan ankomst till arbetsplats

Du som leverantör ska känna till vad som förväntas av dig. Därför finns det några saker du bör veta innan ankomst till arbetsplatsen.

Viktigt att veta innan ankomst

Digitala utbildningar

Våra digitala utbildningar som ger dig som leverantör en introduktion till säkra arbetsmetoder.

Ta del av våra digitala utbildningar

Dokument för leverantörer

Vi har samlat alla våra dokument som är viktiga för dig som är leverantör till Skanska att känna till.

Gå till dokumenten

Projektering

Standarder, anvisningar och stöddokumentation som tagits fram inom branschen genom BEAst med stöd av SBUF. 

Gå till projektering 

4K - maskinplaneraren

Som leverantör till Skanska kan du följa planeringen för dina entreprenadmaskiner, ladda upp och uppdatera relevant dokumentation för maskiner och förare. När du fått tillgång till verktyget loggar du in på maskinplaneraren.skanska.se

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid. Vi jobbar aktivt med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

En bättre affärskultur

Alla på Skanska har ett gemensamt ansvar att skapa en sund och etisk affärskultur. Hur vi uppträder i vårt dagliga arbete avgör hur människor i vårt företag ser på varandra och hur vår omvärld ser på oss.

Läs mer om vår affärskultur

Visselblåsartjänst

Vi uppmanar alla som arbetar på våra arbetsplatser att säga ifrån om de misstänker brott mot vår uppförandekod. Även den som inte är Skanska-anställd, exempelvis kund eller leverantör, kan anmäla.

Läs mer om vår visselblåsartjänst

Rekommenderade leverantörssidor