c

Skanskas sexmånadersrapport 2021

Skanskas sexmånadersrapport 2021 publicerades den 23 juli.

Mer information om kvartalsrapporten finns på vår koncernwebbplats

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle

Att ta ledarskap för klimatet

Genom att ta på oss ett ledarskap för klimatfrågan, både som företag och som medarbetare, tillsammans med kunder och inom branschen, har vi möjlighet att göra skillnad, på riktigt. 

Under Gröna veckan jobbar vi ännu mer med frågan

Grön betong för utsatta miljöer

Vår gröna anläggningsbetong är framtagen för betongkonstruktioner som utsätts för vädrets makter. Grön anläggningsbetong genererar upp till 40 procent mindre CO2-utsläpp beroende på projektets specifika villkor.

Läs mer om vår gröna betong

Sociala medier