c

Livet på Skanska

Vi sätter människan i centrum. Skanska är ett företag som jobbar för att göra samhället bättre för andra. Allt vi bygger, bygger vi för kommande generationer.

Kultur

En bra företagskultur byggs genom gemensamma attityder och beteenden. Vi jobbar varje dag med att göra samhället bättre för alla. Allt vi bygger, bygger vi för kommande generationer.

Kulturen bygger vi tillsammans

karriär dubbelbild.png

Medarbetare

Det är tack vare våra medarbetare som vi formats till det företag vi är idag. Skanska har över 100 års erfarenhet och vågar vi säga att vi har branschens bästa medarbetare – i alla fall enligt oss.

Möt våra medarbetare

Våra förmåner

Att du trivs och mår bra på arbetsplatsen är viktigt. Därför har vi skapat ett tryggt och säkert förmånspaket för dig som är anställd hos oss.

Se våra förmåner

Följ med bakom kulisserna

Se fler inlägg på Instagram