c

Skanskagymnasiet

Skanska Sveriges ledningsteam har tagit beslut att avveckla Skanskagymnasiet. Beslutet grundar sig i ett lägre söktryck till skolan med ett minskat elevintag som följd. Utbildning kommer att bedrivas fram till vårterminen 2025.

För mer information besök skanskagymnasiet.se.

Senast uppdaterad: 2024-01-09