c

Betongtjänster

Vi har en mängd tjänster som underlättar i ert projekt. Vi erbjuder dig rådgivning och utvecklar lösningar. Vi har egna betongpumpar och erbjuder pumpning av betongen.

Betongteknisk rådgivning

Vårt fokus är att hitta kostnadseffektiva lösningar med rätt betongkvalitet till just ditt projekt. Skanska har lång och gedigen erfarenhet inom betongområdet. Våra duktiga betongtekniker står redo att stötta dig i såväl stora som små projekt.

Hållfasthetsbedömning

Ett väldigt viktigt moment när man bygger med betong är att ha kontroll på hållfasthetsutvecklingen. Framförallt på vintern men oavsett vad det är för temperatur ska man veta vilken hållfasthet betongen har när man river formen. Om inte, finns det risk för att konstruktionen kollapsar.

Det finns bra hjälpmedel som innebär att man kan sova lugnt på natten. Vi kan till exempel hjälpa till med prognoser av hållfasthetsutvecklingen innan du gjuter. Vi kan också tipsa om bra utrustning för mätning av betongens hållfasthet. För hyra av utrustning för mätning temperatur- och hållfasthetsutveckling (Betongdatorn) kontakta din lokala säljare.

Fuktmätning

Vi kan hjälpa dig med noggranna fuktdimensioneringar för att du ska få rätt betong för att kunna klara ställda fuktkrav. Vi har även RBK-auktoriserade fuktkontrollanter som kan hjälpa dig med fuktmätning i din betongkonstruktion. För prisuppgift på fuktmätning, kontakta din säljare.

Betongpumpar

Betongpumpning är ett bra alternativ för både stora och små betongmängder. Vi på Skanska har moderna betongpumpar med räckvidder från 19 meter upp till 56 meter och når enkelt de flesta ställen.

Vissa pumpar är så kallade hallpumpar som kan fällas upp inomhus. Andra är ROT-pumpar, en kombination av roterbil och pump. Med rotpumpen kommer roterbilen och betongpumpen i ett och samma fordon. Rotpumpen har en horisontell räckvidd på 21 meter, men med extra skarvrör kan räckvidden förlängas till över 100 meter.

Lastkapaciteten i rotpumpen är tillräcklig i de allra flesta fall, men behövs det mer betong kan den snabbt och enkelt fyllas på plats med en vanlig roterbil.

Att använda betongpumpning är en snabb och effektiv metod för att få betongen på rätt plats med ett minimum av arbete. Vi hjälper även till att ta fram effektiva och hållbara lösningar om ni önskar speciella gjutningar.

Vi följer allmänna bestämmelser för betongpumpning PV14. Lutningen får max vara tre procent vid uppställning av pumpen.

Fördelarmast

För större projekt erbjuder vi även fördelarmast för uthyrning. Fördelarmasten drivs med el och når 18 meter. Räckvidd uppåt: 9 meter och räckvidd nedåt: 12 meter. Den kan även göras om till klättermast. Kontakta din lokala säljare för mer information.

Mobila fabriker

Våra mobila betongfabriker kommer till projekten. Mitt i storstadens citykärna eller långt ute på glesbygden, det spelar ingen roll, mobila fabrikerna kan placeras helt enligt önskemål. Det ger en ökad säkerhet kring betongleveranserna och betongkvaliteten.

Att stå närmare innebär även färre transporter och därmed minskad miljöbelastning. Med våra mobila fabriker utökar vi våra marknadsområden genom att kunna erbjuda betong där vi idag inte har någon fast fabrik.

Senast uppdaterad: 2023-12-15