c

Vatten och avlopp

Utan vatten och avlopp fungerar inte samhället. Det är därför av största vikt att nya och befintliga system utvecklas.

Behovet av att rusta upp och bygga ut vatten och avlopp är stort och kräver långsiktiga lösningar. Skanska har lång erfarenhet att utveckla dessa system tillsammans med kommuner och markägare.

En av de stora utmaningarna med klimatförändringar är att rena och fördröja dagvatten på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Senast uppdaterad: 2020-10-01