c

Klimat och miljö inom betong

Betong består av naturmaterial, sten, vatten och cement. Vi vill minimera användningen av naturtillgångar och arbeta med att återvinna våra restprodukter.

Här kan du läsa om några av de miljöområden vi arbetar mest med:

Minska vattenanvändningen

Vatten är en av huvudingredienserna i betong. För att minimera vattenanvändningen så arbetar många av våra fabriker med att återvinna vattnet till att tvätta bilar. På vissa fabriker återanvänder vi vattnet från rotortvätt i produktionen.

Förnyelsebara bränslen

All vår el kommer från sol, vind och vatten och är märkt med "Bra Miljöval", enligt Naturskyddsföreningens miljömärkning av elenergi. Vi har även en fabrik som drivs av pellets, och ett antal som drivs av raps.

Logistikprogram planerar transporter

Vi vill minimera miljöpåverkan som våra transporter ger upphov till. Därför har vi bland annat ett avancerat logistikprogram som planerar våra transporter för att minimera tiden ute på vägarna.

Betongrecept minimerar miljöpåverkan

Betong består av naturmaterial – sten, vatten och cement. Cement framställs i sin tur ur kalksten. Genom att optimera våra recept försöker vi minska på den resurskrävande cementen.

Gammal betong i nya produkter

När ett hus rivs kan man återvinna betongen och använda som ersättning för jungfruligt stenmaterial. Vi utforskar också möjligheterna till att tillsätta krossad betong i ny betongmassa.

Naturgrus fasas ut

Naturgrus har länge varit en naturlig del i betongrecept. Naturgrus är dock en ändlig resurs som behövs i naturen för att bevara rent dricksvatten. Därför har Skanska valt att fasa ut naturgruset. Som ersättningsprodukt har man ett material som framställs ur krossad ballast från våra bergtäkter.

Senast uppdaterad: 2023-12-15