c

Tunnlar och undermarksarbeten

Arbeten under mark innebär utmaningar som kräver kompetens och erfarenhet. Vi på Skanska har jobbat med tunnlar och undermarksarbeten i över ett sekel.

Oavsett om vi bygger järnvägstunnlar, depåer eller parkeringsgarage under jord, krävs projekterings- och produktionsteknisk spetskompetens. Komplexa markförhållanden eller knepig logistik innebär spännande utmaningar för våra engagerade medarbetare.

Lever upp till högt ställda krav

Alla våra projekt under jord lever upp till högt ställda krav när det gäller både säkerhet och miljö. Vår långa erfarenhet av komplexa undermarksarbeten innebär att projekten kan genomföras med stort fokus på produktivitet och enligt tidplan.

Några av våra projekt

Norra länken, NL 52

En viktig pusselbit i Stockholmstrafiken

Eftersom Norra länken till största delen går genom tunnlar, betyder det mindre trafikstörningar och renare luft för invånarna i Stockholm.

Hallandsås, Förslöv

Sveriges längsta järnvägstunnel

Den 8,7 kilometer långa järnvägstunneln har ökat kapaciteten sexfaldigt – från fyra till 24 tåg per timme.  

Senast uppdaterad: 2017-03-20