c

Tunnlar och undermarksarbeten

Arbeten under mark innebär utmaningar som kräver kompetens och erfarenhet. Vi på Skanska har jobbat med tunnlar och undermarksarbeten i över ett sekel.

Oavsett om vi bygger järnvägstunnlar, depåer eller parkeringsgarage under jord, krävs projekterings- och produktionsteknisk spetskompetens. Vi har lång erfarenethet av att jobba med svåra markförhållanden samt i projekt som kräver avancerad logistik.

Lever upp till högt ställda krav

Alla våra projekt under jord lever upp till högt ställda krav när det gäller både säkerhet och miljö. Vår kunskap om komplexa undermarksarbeten innebär att projekten genomförs med stort fokus på produktivitet och enligt tidplan.

Senast uppdaterad: 2023-11-01